با حضورمعاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان صورت گرفت:

07 آبان، 1399

بیست و سومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی، با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه دو، رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره کل ، کارشناسان امور فرهنگی و تربیتی در آموزشگاه استعداد های درخشان فرزانگان ۲ ناحیه دو زنجان به صورت مجازی برگزار شد.

بیست و سومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس استان برگزار شد

این مراسم با قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت بیست و سومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس سراسر کشور توسط یکی از دانش آموزان آموزشگاه مذکور در بستر شبکه دانش آموزی شاد آغاز شد.

در ادامه مراسم جعفر گنج خانلو معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، ضمن تقدیر از مشارکت و حضور پرشور داوطلبان و دانش آموزان شرکت کننده در این انتخابات، اظهار داشت: شوراهای دانش آموزی به تقویت اعتماد به نفس و خود باوری دانش آموزان کمک می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی استان در ادامه افزود: شوراهای دانش آموزی فرزندان ما را افرادی مشارکت جو و مسئولیت‌پذیر بار آورده و آنها را برای اداره امور آتی جامعه آماده می کند.

گنج خانلو با اشاره به اینکه دانش‌آموزان در این شوراها آرا و نظرات مختلف را می‌شنوند، گفت: آنها پس از شنیدن آرا مختلف و ایجاد یک تعاطی و تعامل، به یک تصمیم درست رسیده و برای یک زندگی سالم و امید بخش مهیا می شوند.

در این مراسم ،فرایند اجرای انتخابات شورای دانش آموزی آموزشگاه فوق در بستر شبکه شاد آغاز و دانش‌ آموزان به داوطلبان مورد نظر خود رای دادند.