با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان؛

16 مهر، 1399

در ادامه سلسله جلسات حلقه بهبود کیفیت معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان با هدف ارزیابی یکساله فعالیتهای معاونت پرورشی و تربیت بدنی نواحی و مناطق چهارده گانه و سیاستگذاری و طراحی برنامه های فرهنگی تربیتی برای سال تحصیلی جدید، سیزدهمین جلسه از این جلسات با حضور معاون پرورشی و فرهنگی، رؤسای ادارات این معاونت و مدیر و معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه دو درمحل سالن شهید تجلی برگزار شد.

سیزدهمین جلسه حلقه بهبود کیفیت معاونت پرورشی و فرهنگی استان برگزار شد

اداره کل ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی به تبیین و تشریح اهداف و برنامه های کلان و جاری معاونت پرورشی پرداخت و ضرورت دستیابی به این اهداف و برنامه ها را با توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یادآور شد.

وی همچنین به وضعیت شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر کلیه فعالیتهای اجرایی کشور از جمله فعالیتهای دستگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نهاد تعلیم و تربیت کشور بر 4 رکن و عامل مهم و اساسی اتکا دارد که عبارت‌اند از: دولت،خانواده، رسانه و نهادها، سازمان‌های غیردولتی که این چهار رکن نقش تکمیل‌کننده و متعادل‌کننده یکدیگر رادارند و لذا همه‌ی عوامل سهیم و مؤثر در جریان تربیت برای تحقق رسالت و کارکردهای نهاد تعلیم و تربیت مخصوصا در شرایط همه گیری بیماری کرونا باید به کمک دستگاه تعلیم و تربیت بیایند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل استان با اشاره به برنامه های جاری این معاونت در سه سطح استان، ناحیه و مدرسه، ضرورت بهره مندی از مربیان، مشاوران، معلمان، مدیران علاقمند به عنوان ابزار های اجرایی تأثیرگذار در پیشبرد اهداف متعالی تعلیم و تربیت را یادآور شد و ابراز داشت: بدون وجود عوامل اجرایی آگاه و علاقمند به تعلیم و تربیت که پیش برنده اهداف و برنامه ها هستند، این کار محقق نخواهد شد.
مجید دویرانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو نیز با اشاره به شیوع بیماری کرونا در سطح جهان، ابراز داشت: شیوع بیماری کرونا موجب تغییر در اجرای همه برنامه های نظام های تربیتی شده و به نوعی پارادایم شیفت در همه نظامات تعلیم و تربیت کشورها دامن زده است و ضرورت دارد با نگاهی متفاوت و متناسب با شرایط امروز به برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای تعلیم و تربیت اقدام کنیم.

شایان ذکر است در ادامه هریک از اعضای حاضر به بیان نظرات و پیشنهادات خود جهت بهبود و کیفیت بخشی به برنامه ها پرداختند.