سازمان دانش آموزی استان زنجان

سازمان دانش آموزی استان زنجان

مدیریت : آقای فیروز مهدی

آدرس : زنجان خیابان کارگر کوچه علوی پلاک3

تلفن: 4-02433463051

نمابر : 02433463053

پست الکترونیک : z.sazeman.d@chmail.ir