24 دی، 1398

همایش و آموزش پیشتازان ابتدایی دختران و پسران درسالن 13 رجب منطقه 13 برگزار شد.

حماسه آموزشی پیشتازان ابتدایی منطقه 13

 

فیروزه طالبی مدیر سازمان دانش آموزی منطقه۱۳ از آموزش تجمیعی مدارس ابتدایی در منطقه 13 خبر داد. این همایش با حضوراسماعیل فتحی، استاد آموزش پیشتازان در روز تاریخ 22 دی ویژه پسران و 24 دی ویژه دختران برگزار گردید.

در این مراسم طالبی ضمن خیر مقدم به پیشتازان در مورد تشکلات دانش آموزی و شرکت آنان در گروه های مختلف مدارس بیاناتی را ایراد فرمودند. سپس علی امیری، معاون پرورشی و تربیت بدنی، ضمن بزرگداشت شهید سردار سلیمانی به دانش آموزان ادامه راه اورا پیشنهاد داده تا سردار سلیمانی های دیگر از میهن سربلندمان حفاظت کنند .

در ادامه فتحی، طی مراسمی توسط فرزندان جانباز، امیری را ملبس به دستمال گردن پیشتازان نمود. فتحی در این مراسم صف جمع، گارد پرچم، حاملان قرآن، فریاد شادی و انواع گره ها را همراه با شور و نشاط به پیشتازان آموزش داد.