24 دی، 1398

 نشست گفتمان بهره برداری بهینه ازظرفیت فضاها و امکانات موجود پرورشی در تقویت و توسعه فعالیتهای تربیتی با حضور عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش تهران، عبدالرسول کریمی، معاون فرهنگی و پرورشی شهر تهران و جمعی از معاونان پرورشی و مدیران سازمان دانش آموزی مناطق و مسئولین کانون های شهر تهران برگزار شد.

فولادوند: تقویت معنویت در مدارس باید با شاداب سازی مدارس همراه باشد

عبدالرضا فولادوند با عرض تسلیت جهت اتفاقات ناگوار این روزها و از دست دادن سردار سلیمانی، گفت: سرداری را از دست دادیم که در تاریخ این مملکت توانمند و اخلاق مدار و با اخلاص بود و جای خالی او در کشور بسیار زیاد دیده می شود.
فولادوند گفت: دورهم جمع شده ایم تا واقعیتها را ببینیم و بررسی این موضوع که تا وضع مطلوب تا چه اندازه فاصله داریم.
وی افزود: متاسفانه علی رغم اینکه دانش آموز فقط 6ساعت در مدرسه است اما دایما آموزش و پرورش باید پاسخگوی تربیت او باشد، درحالیکه خانواده و فضای مجازی دیگر دیده نمی شود.
فولادوند گفت: متاسفانه هجمه به آموزش و پرورش زیاد است. در این شرایط کار در حوزه پرورشی سخت است.
وی افزود: ما باید وضع موجود را ترسیم کنیم. ما اگر جمهوری اسلامی را دوست داریم نباید چشم مان را ببندیم. در شرایط فعلی فضای مجازی غالب است و یکی از مشکلات عمده دانش آموز ماست. اما راه حل این مشکل این نیست که اینترنت را ببندیم. باید انقدر کار فرهنگی انجام شود و تزریق شود تا دانش آموز ما اشباع باشد. تقویت معنویت در مدارس با شاداب سازی مدارس باید همراه باشد.
فولادوند راجع به نوع فعالیت سازمان دانش آموزی گفت: اصل کار سازمان دانش آموزی فرهنگی است و فعالیت اقتصادی در حاشیه کار این سازمان است.
همچنین انجمن اولیا و مربیان هم از اصل فعالیتش دور شده است. نباید ایستا بود باید نشست و فکر کرد و به کیفیت و اثربخشی کار فکر کنیم و نه صرفا کمیت برای مان اهمیت داشته باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اگر میخواهیم جمعیت منظم داشته باشیم، اگر می خواهیم الگوی مصرف مان به الگوی جهانی نزدیک شود، اگر می خواهیم شهروندان سالم روحی و جسمی داشته باشیم، اگر می خواهیم جامعه با تقوا داشته باشیم باید از اموزش و پرورش شروع کنیم.

همچنین عبدالرسول کریمی، معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران با اشاره به اهمیت سازمان دانش آموزی گفت: این روزهای باحضور عباس باستانی در سازمان دانش آموزی شهر تهران رویکرد سازمان در جهت فعالیت پرورشی و فرهنگی اداره کل بوده و امیدواریم بعد از این نیز ادامه پیدا کند. در این دورهمی می خواهیم دغدغه حاضرین در ارتباط با نوع فعالیت شان در حوزه پرورشی را بشنویم و راه حل پیدا کنیم.