09 اسفند، 1399

ابوالحسن قلی زاده برنامه سازمان دانش آموزی شهرستان های استان تهران برای گرامی داشت هفته تربیت اسلامی را تشریح کرد

ای یار آسمانی تو را می سرایم

مدیر سازمان دانش آموزی شهرستان های استان تهران ضمن گرامی داشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته تربیت اسلامی به همه مربیان پیشتاز، مربیان و معاونین پرورشی و همه دست اندرکاران نهاد مقدس امور تربیتی؛  برنامه سازمان دانش آموزی شهرستان های استان تهران  در این  هفته را تشریح کرد.

قلی زاده گفت:  مسابقه «ای یار آسمانی» یکی برنامه های  مهم سازمان دانش آموزی شهرستان های استان تهران،  برای تجلیل از مربیان می باشد.  او افزود دانش آموزان در این مسابقه   با سرودن اشعاری در وصف مربیان خود به طوری که  نام مربی خودشان نهاآنه در این ابیات باشد از زحمات و تلاش های خالصانه آنان تحلیل می کنند  و  دانش آموزان می بایست این اشعار را در قالب عکس نوشته و یا ویدئو کست به مربیان خود تقدیم می کنند  او ادامه داد به برترین آثار  جوایزی اهداء خواهد شد و در کانال های مجازی استانی، منطقه ای و مدرسه ای منتشر خواهد شد.

وی اظهار کرد: تقدیر از مربیان تربیتی با تهیه تقدیر نامه الکترونکی از دیگر برنامه های سازمان دانش آموزی است  که در این تقدیر نامه الکترونکی تصویر مربی تربیتی با ذکر نام مربی و نام منطقه آن  در قالب یک ویدئو با عنوان مربی ناب یار  تربیت در کانال های استانی، منطقه و مدرسه ای منتشر می شود.

مدیر سازمان دانش آموزی شهر ستان های استان تهران؛ تهیه و ارسال کارت پستال الکترونیکی توسط دانش آموزان برای قدردانی از مربی و معاون پرورشی مدرسه خود و انتشار این کارت پستال ها در گروه مجازی مدرسه از دیگر برنامه های سازمان دانش آموزی ذکر کرد.  و در ادامه افزود: دانش آموزان پیشتاز سرود نمایشی سمفونی ایثار  را در برنامه استانی اجرا خواهند کرد.