سازمان دانش آموزی

سازمان دانش آموزی

سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پروش کشور در سال 1370 با هدف بررسی و بهبود کیفیت آموزش و پرورش از طریق ارتباطی بهتر با دانش آموزان تاسیس گردید.

تعریف
به منظور اعتلای شخصیت دینی، اخلاقی، عاطفی، علمی و اجتماعی دانش آموزان وایجاد زمینه مشارکت همه جانبه آنها در زمینه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی وهنری، سازمانی عمومی و غیردولتی باعنوان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران و با مقررات خاص تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشکیل می­شود . ماده 1 اساسنامه

تاریخچه تشکیل
اساسنامه سازمان دانش آموزی پس از ماه ها بحث و بررسی کارشناسی در جلسه 441 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 21/2/1378 به تصویب اعضای شورا رسید و در شماره 15832 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 14/4/1378 ثبت گردید. این سازمان ار 21 اردیبهشت 78 فعالیت های خود را شروع نمود.
جایگاه
اساسنامه سازمان دانش آموزی در 14ماده و7 تبصره در جلسه 441 مورخ 21/2/1378 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
در تبصره 2 ماده واحده قانون ‌احیاء معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش ‌سازمان‌ دانش‌آموزی‌، تحت نظر این معاونت فعالیت خواهد نمود و ریاست این سازمان با معاون پرورشی و فرهنگی است. (البته در استانها ریاست سازمان با معاونین محترم پرورشی نیست و آن ها نقش نظارتی ، هدایتی و حمایتی دارند)
اهداف
الف - زمینه سازی تعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی برای کسب فضایل اخلاقی و کمالات انسانی بر اساس تعالیم عالیه اسلام ناب محمدی (ص).
ب- زمینه سازی برای بسط مشارکت فعال دانش آموزان در عرصه های مختلف انقلاب و کشور.
ج - برنامه ریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیت های فردی و اجتماعی
د - ترویج الگوها و اسوه های انقلابی، اسلامی و ملی در بین دانش آموزان .
هـ - تقویت روحیه تعاون، نیکوکاری، نوع دوستی و کمک به دیگران و ترغیب به رعایت نظم و انضباط اجتماعی و روحیه قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه.
و - مشارکت در ارتباطات بین المللی دانش آموزان به ویژه با دانش آموزان کشورهای اسلامی.
ز- ایجاد علاقه و ایمان به فرهنگ خودی، خودباوری و توجه به شعار نه شرقی و نه غربی.