مدیر سازمان دانش‌آموزی شهرستان‌های تهران

21 شهریور، 1400

ابوالحسن قلی زاده مدیر سازمان دانش‌آموزی شهرستان‌های تهران گفت: سازمان دانش‌آموزی به دنبال جذب و سازماندهی دانش‌آموزان در جهت حضور آنها در عرصه‌های توسعه کشور با ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان متناسب با مقتضیات سنی و اجتماعی آنها می‌باشد.

برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی در سال تحصیلی جدید را تشریح کرد

قلی‌زاده اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی مدارس در شهرستان‌های تهران، برنامه ی جذب دویست هزار نفر دانش‌آموز در تشکل پیشتاز  را داریم که مدیریت و رهبری این دانش‌آموزان را شش هزار و هشتصد مربی در قالب گروه، رسته و تیم تشکیلاتی را بر عهده خواهند داشت و مدارس تشکیلاتی را به ششصد و شصت مدرسه توسعه خواهیم داد.

وی گفت: با ابلاغ سند تحولی تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان، می‌خواهیم از ظرفیت مجامع دانش‌آموزی و مربیان به عنوان رکن اصلی سازمان برای پیشبرد اهداف تربیتی و اجتماعی سازمان بیش از پیش بهره ببریم.

قلی‌زاده در ادامه گفت: با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مانند حضور فعال دانش‌آموزان در مجالس و شوراهای دانش‌آموزی منطقه و استان و خبرگزاری پانا، اردوهای آموزشی و تشکیلاتی، مناظره‌های دانش‌آموزی، مانور یاوران انقلاب، مانور زلزله، جشنواره‌ها و پویش‌های مختلف و برنامه‌های دیگر تربیتی گامی اثرگذار در جهت توسعه نقش‌پذیری اجتماعی دانش‌آموزان و شکوفایی استعدادهای آنان برداریم.