مدیرسازمان دانش‌آموزی استان اصفهان

20 شهریور، 1400

سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران در طی جلسات و کارگروه‌های تخصصی فعالیت‌ها و برنامه‌های تشکیلات پیشتازان را بازمهندسی کرده که انشاالله با ابلاغ سازمان مرکز از مهر ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

رسالت سازمان دانش‌آموزی تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است

جلسه هم اندیشی سازمان دانش آموزی استان اصفهان با حضور مسئولین و کارشناسان نواحی و مناطق استان برگزار شد.

عباس زهیری، مدیر سازمان دانش آموزی استان اصفهان پس از خیر مقدم خدمت مدعوین گفت: رسالت سازمان دانش آموزی تربیت اجتماعی دانش آموزان است و در این راستا همکاری و مشارکت فعال با آموزش و پرورش را دارد. سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران در طی جلسات و کارگروه های تخصصی فعالیت ها و برنامه های تشکیلات پیشتازان را بازمهندسی کرده که انشاالله با ابلاغ سازمان مرکز از مهر ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بسته تحولی سازمان با عنوان هر دانش آموز، یک نقش اجتماعی، شروع خوبی داشته که در فرصت باقیمانده باید برنامه ها و فعالیت ها خوب عملیاتی شود.
زهیری گفت: کمبود فضا، اعتبارات ، نیرو و امکانات در سازمان های نواحی و مناطق مشکل اساسی ما است که سازمان مرکز باید در رفع آن توجه ویژه ای داشته باشد.
در ادامه، کارشناس مسئول امور عمومی، مسئول تشیکلات پیشتازان، دبیر مجامع و مجلس دانش آموزی و همچنین مسئول خبرگزاری پانا در ارتباط با حیطه کاری خودشان مطالبی را بیان کردند.
در پایان هر یک از مسئولین نواحی و مناطق ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین و کارشناسان استان به ارائه مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن را بیان کردند و جلسه با تقدیر از زحمات این عزیزان پایان یافت.