رئیس جمهور در اولین گفت وگوی خود پس از تشکیل دولت سیزدهم

15 شهریور، 1400

رئیس جمهور در اولین گفت وگوی خود پس از تشکیل دولت سیزدهم گفت: هر نوع اقدام مانند بازگشایی مدارس در گرو این است که ما واکسیناسیون را دنبال کنیم تا به حد قابل قبولی برسد که واردات واکسن برای رسیدن به این هدف لازم است

بازگشایی مدارس در گرو واکسیناسیون قابل قبول

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش؛  دکتر رئیسی در گفت و گوی با سیمای جمهوری اسلامی گفت: البته اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم از جمله رعایت فاصله های اجتماعی باید رعایت شود و ارتباطات در کوچه و بازار باید به حدی که لازم است مورد نظر مردم قرار گیرد و ما نیز به عنوان دولت و خدمتگزار مردم تلاش می کنیم که دغدغه های مردم در این زمینه را مرتفع کنیم.
آیت الله رئیسی تأکید کرد: تا آخر شهریور ماه واردات 40 میلیون واکسن  قطعی شده است و بعد از آن نیز وعده هایی که داده شده ؛که البته وعده ها، قطعی است و حتماً موجب ایجاد گشایش در این حوزه خواهد شد که برای تحقق این هدف  وزارت خارجی و دیگر سازمان ها پای کار آمده اند تا مسئله کرونا که اولویت اصلی دولت بوده به دقت اجرایی شود.