06 شهریور، 1400

دستورالعمل ویژه «گرامیداشت چهل ویکمین سالگرد دفاع مقدس» به انضمام «محور برنامه‌ها» و «عناوین روزهای هفته دفاع مقدس» از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

چگونگی گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس

با توجه به اهمیت این ایام تاریخی و افتخارآفرین و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، شهادت و تحکیم فرهنگ ولایت مداری، خودباوری، عزت ملی و دینی، از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی، دستورالعمل ویژه «گرامیداشت چهل ویکمین سالگرد دفاع مقدس» به انضمام «محور برنامه ها» و «عناوین روزهای هفته دفاع مقدس» به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل؛ حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس وترویج فرهنگ ولایت مداری، مقاومت، ایثار، جهاد و خودباوری دینی و ملی از اهداف این برنامه است.