برای اولین بار توسط مدرس پاکدشتی در مدرسه تلویزیونی انجام شد:

31 مرداد، 1400

دبیر آموزش و پرورش پاکدشت، با خلق و نمایش بازی‌های جذاب، یادگیری ریاضی را، از حالتی انتزاعی به حالت عینی و ملموس تبدیل کرد.

تدریس با انیمیشن‌های ایرانی

زهرانجفی، دبیر ریاضی پایه چهارم آموزش و پرورش پاکدشت مدرسه تلویزیونی، مدرس کشوری مدرسه خوانا، مدرس مجری‌گری و راهبر گروه‌های آموزشی، طی هفت جلسه تدریس در برنامه زنده به منظور جذابیت هرچه بیشتر برای دانش‌آموزان و مخاطب، برای اولین بار، تدریس و مرور هر فصل از کتاب را با یک انیمیشن یا شخصیت کارتونی محبوب ایرانی پیوند داد.

وی از طریق تلفیق تصاویر مرتبط انیمیشنی با مفاهیم درس، مطابق یک سناریوی داستانی جذاب، کاربرد عناوین درسی در زندگی روزمره را هرچه بیشتر و بهتر به مخاطب ارائه داد. این اقدام علاوه بر معرفی انیمیشن‌های ایرانی برای دانش‌آموزان، موجب افزایش سطح یادگیری آنها شده و بازخورد‌های مثبتی به همراه داشت.

زهرا نجفی، با خلق و نمایش بازی‌های جذاب، یادگیری ریاضی را از حالتی انتزاعی به حالت عینی و ملموس مبدل ساخت.

وی همچنین در جلسات آخر، به وسیله‌ نمایش تکالیف دانش‌آموزان و تعامل با مخاطب، موجب جلب توجه بینندگان شد.