رئیس سازمان دانش آموزی شهر تهران خبر داد

18 مرداد، 1400

عباس باستانی فعالیت های دانش آموزی مناطق تهران را در تحقق بسته تحولی «هر دانش‌آموزی یک نقش اجتماعی» مثبت ارزیابی کرد و گفت: تربیت خبرنگاران دانش‌آموز توسط خبرگزاری پانا در نقش پذیری آنها مهم است.

فعالیت۵۰۰ خبرنگار دانش آموز در شهر تهران

وی ضمن اشاره بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اجرای بسته تحولی «هر دانش‌آموز یک نقش اجتماعی» که با هدف ارتقای جامعه‌پذیری دانش‌آموزان طراحی شده است، گفت: این بسته تحولی طرحی است مبتنی بر توانمندسازی رفتاری و عملکردی دانش آموزان در جامعه و فرآیندی است که جامعه پذیر شدن آنها را تسهیل می‌کند.

باستانی در ادامه با بیان اینکه در راستای تحقق بسته تحولی سازمان دانش آموزی در سه محور مهارت های تشکیلاتی دانش آموزان، فعالیت های مجلس دانش آموزی و خبرگزاری دانش‌آموزی پانا اقدامات موثری طراحی و اجرا شده است، افزود: یکی از این اقدامات تربیت قریب بر ۵۰۰ دانش آموز خبرنگار  توسط خبرگزاری پانای شهر تهران می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: تمام این فعالیت ها در قالب جشنواره ها، مسابقات،‌ پویش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی بوده و در فضای مجازی برگزار شده است.

رئیس سازمان دانش‌آموزی شهر تهران ادامه داد: یکی از این پویش ها  با عنوان «پویش رأی اولی ها» بود که بعنوان نمادی از تحقق نقش پذیری اجتماعی دانش آموزان و با هدف تشویق دانش آموزان رأی اولی به حضور حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰، در سراسر کشور برگزار شد.

باستانی در پایان افزود:دانش آموزان شهر تهران نیز در هر سه بخش تشکیلاتی، مجلس دانش آموزی و خبرگزاری پانا فعالیت های بسیاری انجام داده و به عنوان یکی از سه استان برتر در «پویش رأی اولی ها»  انتخاب شد.