علیرضا کاظمی

17 مرداد، 1400

رئیس سازمان دانش‌آموزی تاکید کرد خبرگزاری پانا در کنار رویکرد حرفه ای رویکرد تربیتی دارد و نگاه کادرسازی برای تمام رسانه‌هاست.

خبرگزاری پانا مرجعیت رسانه ای در آموزش و پرورش دارد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، علیرضا کاظمی در آیین تجلیل از خبرنگاران خبرگزاری دانش‌آموزی پانا به مناسبت روز خبرنگار ضمن ابراز خرسندی ازاینکه سازمان دانش‌آموزی و خبرگزاری پانا مورد توجه وزیر آموزش و پرورش است اظهار کرد: بسته تحولی سازمان دانش‌آموزی یک نقشه راه برای نهاینه سازی ساحت تربیتی دانش‌آموزان است تا با ایجاد یک فرصت نقش خوبی را ایفا کند.

وی افزود: خبرگزاری پانا یک ممیزه‌هایی با سایر خبرگزاری‌ها دارد این است که با تعداد نیروی انسانی اندک فعالیت می‌کند. در کنار رویکرد حرفه ای رویکرد تربیتی دارد و نگاه کادرسازی برای تمام رسانه‌هاست.

کاظمی تاکید کرد خبرگزاری پانا نقش روابط عمومی دوم را برای آموزش و پرورش ایفا می‌کند و مرجعیت رسانه ای در آموزش و پرورش دارد.