13 مرداد، 1400

پیش از ظهر امروز مراسم آغاز به کار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

آغاز به کار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

مراسم آغاز به کار رسمی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک امروز چهارشنبه 13 مردادماه با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و برخی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علیرضا حاجیان زاده رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به بیان گزارشی از مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی که قرار است در این سازمان انجام شود پرداخت و سپس وزیر آموزش و پرورش پیرامون اهمیت و عملکرد این سازمان سخنرانی کرد.