07 تیر، 1400

نظرسنجی نهایی جشنواره زمستان شاد (شادمانه های برفی ) از هفته آینده طبق جدول فوق صورت می پذیرد.

اعلام نتایج داوری جشنواره زمستان شاد (شادمانه های برفی )

نظرسنجی نهایی جشنواره زمستان شاد (شادمانه های برفی ) از هفته آینده طبق جدول فوق صورت می پذیرد.

با پایان جشنواره زمستان شاد، آثار ارسالی پس از داوری جهت برگزاری نظر سنجی در کانال سازمان دانش آموزی ساپ به آدرس @parvareshi4 بارگذاری می گردد. دانش آموزان می توانند از ساعت 9 صبح  روز شنبه 11 تیرماه سال 1400 مطابق برنامه اعلامی، در این نظرسنجی شرکت نمایند.

نتایج نهایی و برگزیدگان جشنواره، یک هفته پس از پایان مدت نظرسنجی اعلام و جوایزی به منتخبین تقدیم خواهد شد.