18 خرداد، 1400

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد باید بتوانیم در آینده اعلام کنیم دانش‌آموزان تشکیلاتی تر شدند و از حیث مهارتی نیز دانش‌آموزان مسئولیت‌پذیرتر، شاداب‌تر و سالم‌تر هستند.

حاجی میرزایی: هدف آموزش و پرورش تربیت انسان‌ها در تراز جمهوری اسلامی است

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد باید بتوانیم در آینده اعلام کنیم دانش‌آموزان تشکیلاتی تر شدند و از حیث مهارتی نیز دانش‌آموزان مسئولیت‌پذیرتر، شاداب‌تر و سالم‌تر هستند.

 

محسن حاجی میرزایی در نشست هیات امنای سازمان دانش‌آموزی با بیان اینکه مهارت آموزی، شرکت در انتخابات و کمک مومنانه نکات ارزنده ای است که در حوزه سازمان انجام شده است و باید از تمام تلاش‌ها تشکر کرد اظهار کرد: باید بتوانیم در آینده اعلام کنیم دانش‌آموزان تشکیلاتی تر شدند و از حیث مهارتی نیز دانش‌آموزان مسئولیت پذیرتر، شاداب تر و سالم تر هستند لذا باید غایت کار وجود دانش‌آموزان باورمند به اصول ارزش‌های انقلاب و اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه کارهای ما دو ارزش دارد؛ افزود: در بخش ترکیبی نیازمند تامل بیشتری هستیم مجموعه آموزش و پرورش نهادی است که یک هدف دارد و آن تربیت انسان‌ها در تراز جمهوری اسلامی است.

حاجی میرزایی ادامه داد: تاکید می‌کنم پیوندهای سازمان دانش‌آموزی با درون مجموعه آموزش و پرورش عمیق تر و اساسی تر شود اینکه دانشگاه فرهنگیان و معلمان با برنامه‌های سازمان آشنا شوند ایده خوبی است. حتی مدیران نیز باید با سازمان آشنا شوند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید براینکه برای بهبود هر مجموعه باید ارزیابی صورت گیرد عنوان کرد تشکیلات پیشتازان گام بلندی در سال گذشته برداشت که اجرای فعالیت‌ها بسیار مهم است.

وی تاکید کرد هر پیشتاز سازمان باید هویت مشخص داشته باشد که ویژگی خاص خود را دارد؛ بر توسعه کیفی برنامه‌های سازمان تاکید دارم چراکه سازمان یک تشکیلات متمایز دارد.