سازمان دانش آموزی برگزار می کند:

12 خرداد، 1400

سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.

جشنواره تابستانی پنجره های امید

سازمان دانش‌آموزی در یکسال گذشته ودر زیست بوم جدید با ایجاد کانال اختصاصی در شبکه شاد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌ها و همچنین توانمندی‌های مدرسین‌، مربیان و دانش‌آموزان عضو سازمان اقدام به تولید کلیپ‌های ارزشمندی از محتوای آموزشی تشکل های عضو سازمان  نمود تا دانش آموزان و مربیان بتوانند از این محتوای آموزشی بهره مند شوند.  از آنجایی که غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان‌، شناسایی  استعداد های این عزیزان و ارتقای توانمندی های آنان از یک سو و ضرورت تداوم نهضت تولید محتوا در گستره فضای مجازی شبکه شاد از سوی دیگر اولویت سازمان دانش‌آموزی در شرایط کنونی می‌باشد، جشنواره تابستانی پنجره های امید برای دانش‌آموزان‌ و خانواده‌های اعضای سازمان در تابستان 1400 در کانال های سازمان دانش‌آموزی شبکه‌ی شاد برگزار می‌شود

اهداف :

  1. غنی‌سازی اوقات فراغت اعضای سازمان
  2. ارتقای سطح مشارکت اعضا ی سازمان در فعالیت ها ی گروهی
  3. توانمندسازی و افزایش قابلیت های فردی و گروهی اعضا در فضای مجازی
  4. شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزان عضو سازمان

مخاطبان:

  1. دانش آموزان پیشتاز تمام دوره‌های تحصیلی
  2. اعضا ی مجامع
  3. اعضا ی مجلس دانش آموزی
  4. دانش آموزان خبرنگار عضو پانا

مکان اجرا:

  • کانال سازمان دانش‌آموزی در شبکه شاد با آدرس parvareshi4@
  • کانال های اختصاصی ( مجامع مجلس دانش آموزی و پانا)