مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی:

27 بهمن، 1399

مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانش‌آموزی بر اهمیت جذب دانش‌آموزان در تشکیلات تحت نظر نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد.

اگر نتوانیم دانش‌آموزان را به تشکیلات جذب کنیم، آنها جذب گروه‌های دیگری با اهداف دیگر خواهند شد

مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانش‌آموزی بر اهمیت جذب دانش‌آموزان در تشکیلات تحت نظر نظام تعلیم و تربیت تاکید کرد.

 

علی نقی یزدان‌پناه، مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانش‌آموزی، امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۹ در نشست هم‌اندیشی مدیران سازمان دانش‌آموزی در اردوگاه شهید باهنر تهران درباره نسخه بازمهندسی شده تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان گفت: سازمان دانش‌آموزی هرگز سازمان مرکز نیست مگر اینکه در مدارس، مناطق و استان‌ها فعال حضور داشته باشد. بنده به این مهم باور دارم.

وی درباره بازمهندسی تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان گفت: این موضوع به شدت ما را درگیر کرد و ما بارها تک تک موضوعات را مورد بحث قرار دادیم تا اینکه آقای وزیر جزئیات علمی و عملی آن را تائید کرد.

وی افزود: ما همه صحبت‌های مقام معظم رهبری درباره تشکل‌های دانش‌آموزی را به عنوان پشتوانه نظری این بازمهندسی جمع‌آوری کردیم.

یزدان‌پناه درباره اهمیت نقش دانش‌آموزان در نسخه جدید تشکیلاتی گفت: برای جذب دانش‌آموزان باید سلایق مختلف را پوشش دهیم. واقعیت این است که امروز همه دانش‌آموزان به دنبال گروه و حضور در گروه هستند و اگر ما قادر به جذب آنها در تشکیلات خود نباشیم، دانش‌آموزان جذب گروه‌های دیگر با اهداف دیگر می‌شوند که ممکن است گروه‌های ناهنجار تشکیل دهند.

وی ادامه داد: به نظر بنده سازمان دانش‌آموزی نقش موثری در آموزش مهارت‌های مختلف اجتماعی و فردی به دانش‌آموزان دارد و باید ارج نهاده شود.

مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی این نشست را برای آگاهی از نظرات روسای سازمان دانش‌آموزی در استان‌ها ارزشمند توصیف کرد و از مدیران سازمان برای فعالیت‌های گسترده شان در دوره کرونا قدردانی کرد.

ابوالقاسم شاکری مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانش‌آموزی در ادامه نشست درباره روند تهیه نسخه بازمهندسی شده تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان و بازمهندسی تشکل‌های سازمان دانش‌آموزی گفت: ما گاه ساعت‌ها تنها درباره یک واژه بحث کردیم و همه مصوبات با نظر هئیت اندیشه ورز صورت گرفته است. همه مراحل بر مبنای نظری و خارج از سلایق شخصی تدوین شد.

وی افزود: اصل قضیه این است که این بسته برای اجرا به شما تقدیم می‌شود بنابراین ما در این نشست منتظر شنیدن نظرات شما در باره این طرح هستیم.