07 بهمن، 1399

وزیر آموزش و پرورش با برشمردن توانمندی‌های سازمان دانش‌آموزی در جهت تقویت بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان تاکید کرد که این سازمان می‌تواند به یک سازمان راهبردی با اهداف بسیار بلند تبدیل شود.

رسالت سازمان دانش‌آموزی تحقق گام دوم انقلاب است

وزیر آموزش و پرورش با برشمردن توانمندی‌های سازمان دانش‌آموزی در جهت تقویت بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان تاکید کرد که این سازمان می‌تواند به یک سازمان راهبردی با اهداف بسیار بلند تبدیل شود.

 

محسن حاجی میرزایی در گفت‌وگو با پانا درباره نقش تربیتی سازمان دانش‌آموزی کشور در راستای تربیت اجتماعی و تمام ساحتی دانش‌‌آموزان براساس سند تحول بنیادین اظهار کرد: «وجه اجتماعی یکی از ساحت‌های مهم تربیت دانش‌آموزان است اصولا یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که هر دانش‌آموز باید در دوران تحصیل فرابگیرد مهارت اجتماعی، تعامل با دیگران و تقویت ارتباط بین فردی، افزایش آگاهی‌های اجتماعی، توانایی برای حل مساله، توانایی مواجه هوشمند با دیگران، تفکر انتقادی، مسئولیت دادن به دانش‌آموزان در برابر شرایط متنوع اجتماعی است که این موضوع برعهده سازمان دانش‌آموزی خواهد بود.»

وی افزود: «هدف سازمان دانش‌‌آموزی این است که تشکل دانش‌آموزی را سازمان دهد و از طریق ایجاد یک انضباط هوشمند و هدف دار به بلوغ اجتماعی دانش‌آموزان کمک و آنان را به عناصری تبدیل کند که دارای توانایی کافی برای نقش آفرینی‌های خوب درجهت تحقق گام دوم انقلاب و به عنوان افرادی که پایه گذاران تمدن نوین اسلامی هستند، باشند.»

 

حاجی میرزایی اضافه کرد: «ما با یک پنجم جمعیت ایران در ارتباط پیوسته هستیم باید بتوانیم این پیوند را سازمان یافته تر، هدفمندتر و هوشمندانه تر شکل دهیم تا تحقق اهداف میسرتر شود.»

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: «هدف سازمان دانش‌‌آموزی افزایش مهارت‌های دانش‌آموزان و توانمندی‌های اجتماعی آنان است زیرا جمعیت 15 میلیون نفر و جمعیت موثر کشور را در بهترین سنین شکل گیری در اختیار داریم لذا این سازمان به یک سازمان راهبردی برای یک هدف بسیار بلند تبدیل می‌شود.»