04 بهمن، 1399

مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین با بیان اینکه کاری جز تربیت در آموزش و پرورش دنبال نمی‌شود، سند تحول بنیادین را نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعلیم و تربیت و نسخه تعلیم و تربیت اسلامی دانست.

مددی: تربیت باید در تمام ابعاد و در راستای ساحت‌های سند اتفاق بیافتد

مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین با بیان اینکه کاری جز تربیت در آموزش و پرورش دنبال نمی‌شود، سند تحول بنیادین را نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعلیم و تربیت و نسخه تعلیم و تربیت اسلامی دانست.

 

رضا مددی در اولین روز دوره آموزشی مربیان پیشتاز با موضوع نقش و جایگاه تربیت اجتماعی در سند تحول بنیادین با بیان اینکه باید از منظر سند تحول بنیادین به مقوله تربیت از بعد تربیت اجتماعی توجه داشته باشیم گفت: یکی از اصلی ترین ماموریت سازمان دانش‌آموزی تحقق تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان است باید نگاه سند را به مقوله تربیت دریابیم زیرا سند تحول بنیادین مهم ترین سندی است که تمام بخش‌های آموزش و پرورش باید براساس آن عمل کنند.

وی با طرح این سوال که در سند تحول بنیادین نگاه به تربیت چیست، و با بیان اینکه شما در سازمان دانش‌آموزی باید زاویه دید خود را به ماموریت‌ها از منظر سند تنظیم کنید افزود: سند تحول نقشه راه نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعلیم و تربیت و نسخه تعلیم و تربیت اسلامی ماست؛ ماموریت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت در تمام ابعاد تحقق امر تربیت است اساسا کاری جز این در آموزش و پرورش دنبال نمی‌شود.

تاکید بر دریافت مشترک نسبت به مقوله تربیت

مددی بیان کرد: تمام فلسفه وجودی آموزش و پرورش تربیت است و تربیت جز حقوق اساسی مردم و شهروندان است که وظیفه حاکمیت است به تمام شهروندان خدمات ارائه دهد؛ ما 800 هزار معلم، 116 هزار مدرسه و بیش از 50 هزار نفر شاغل در واحدهای اجرایی داریم و این مجموعه زمانی موفق است که یک دریافت مشترک نسبت به مقوله تربیت داشته باشد.

مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین سند تحول بنیادین ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش، معلمان و تیم اجرایی باید ذهنیت خود را از تربیت از سند تحول بنیادین برداشت کنند؛ سازمان دانش‌آموزی جرئی از آموزش و پرورش با سازوکار غیردولتی است که باید نظر سند تحول بنیادین را درباره تربیت بداند، سند تحول به دنبال تربیت همه جانبه و متوازن است.

تربیت باید در تمام ابعاد و در راستای ساحت‌های سند اتفاق بیافتد

وی با اشاره به اینکه باید تعادل در ارائه خدمات تربیتی وجود داشته باشد تا دانش‌‌آموز متعادل تربیت شود افزود: تربیت باید در تمام ابعاد و در راستای ساحت‌های سند اتفاق بیافتد. در اساسنامه سازمان دانش‌آموزی که 21 سال پیش تصویب شده است نیز به این موضوع اشاره دارد که این سازمان یک سازمان تربیتی است و به تمام ابعاد تربیتی دانش‌آموزان توجه دارد.

در حال تلاش هستیم معلمان را با ادبیات سند تحول بنیادین آشنا کنیم، معلمان باید با سند تحول بنیادین آشنا شوند.

 

 

مددی با اشاره به اینکه اولین اشتراک نظر در بین تمام مربیان سازمان این است که به دنبال تربیت متوازن و متعادل باشیم افزود: در حال تلاش هستیم معلمان را با ادبیات سند تحول بنیادین آشنا کنیم، معلمان باید با سند تحول بنیادین آشنا شوند؛ براساس موضوع نگاه تربیت تمام ساحتی، اهداف دوره‌های تحصیلی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است.

اهمیت چرخش‌های تحول آفرین در آموزش و پرورش

مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین سند تحول بنیادین با بیان اینکه برنامه درس ملی یک نقشه راه است گفت: یکی از مهم تربین بخش‌های سند تحول که به سازمان دانش‌آموزی ایده می‌دهد، چرخش‌های تحول آفرین در آموزش و پرورش است. مدرسه برای تربیت است و تعلیم و تربیت تمام ساحتی باید در آموزش و پرورش رخ دهد.

وی با بیان چرخش‌های تحول آفرین، ماموریت مدرسه را تحقق تربیت دانست و بیان کرد: فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی آموزش و پرورش باید پررنگ شود که بخش مهم این موضوع در گرو فعالیت‌های سازمان و سایر تشکل‌های دانش‌آموزی است. مدرسه وظیفه ندارد بچه‌ها را برای کنکور آماده کند.

سازمان دانش‌آموزی باید از سوی دانش‌آموزان اداره شود

مددی روح حاکم بر این سازمان را این موضوع دانست که این سازمان باید از سوی دانش‌آموزان اداره شود گفت: میدان عمل در مدرسه باید به دانش‌آموزان داده شود، باید به تمام دانش‌آموزان امکان دیده شدن داده شود و همه افراد با یک نگاه، دیده نشوند.

مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین سند تحول بنیادین بیان کرد: دانش‌آموزان در آموزش و پرورش باید به متربیان فعال در امور تربیتی تبدیل شوند. بچه‌ها باید در سازمان دانش‌آموزی کسب تجربه کنند، خطاهای خود را تصحیح کنند و باید تمام کارها از سوی آنان انجام شود.

در سند تحول در کنار تربیت رسمی، بر ایجاد فرصت‌های ماموریت‌های اختیاری به دانش‌آموزان تاکید شده است و سازمان دانش‌آموزی این امکان را دارد تا از منظر سند تحول بنیادین مکمل تربیت رسمی و عمومی باشد.

 

 

گروهی بودن فعالیت‌ها یکی از امتیازات سازمان است

وی یکی از امتیازت سازمان و ماهیت کار پرورشی را گروهی بودن فعالیت‌ها دانست و افزود: ما زمانی موفق می‌شویم که بچه‌های تربیت شده ما باهم مشارکت داشته باشند، تمام تلاش ما باید این باشد که تربیت تمام ساحتی داشته باشیم. سیستم تربیتی باید طوری باشد تا هویت ملی و انقلابی به بچه‌ها القا پیدا کند تا آنان در برابر شرایط نامساعد قدرت «نه» گفتن داشته باشند این نیز وظیفه سازمان است.

مددی درخواست کرد فلسفه تشکیل سازمان دانش‌آموزی را بشناسید وی عنوان کرد: روح حاکم بر سازمان روح جمعی است که بر تربیت اجتماعی سیاسی تمرکز دارد؛ در سند تحول در کنار تربیت رسمی، بر ایجاد فرصت‌های ماموریت‌های اختیاری به دانش‌آموزان تاکید شده است و سازمان دانش‌آموزی این امکان را دارد تا از منظر سند تحول بنیادین مکمل تربیت رسمی و عمومی باشد.

آموزش مهارت روابط گیری اجتماعی به دانش‌‌آموزان

مشاور وزیر در اجرای سند تحول بنیادین سند تحول بنیادین در ادامه آموزش مهارت روابط گیری اجتماعی به دانش‌‌آموزان را یکی از وظایف مهم سازمان دانش‌آموزی خواند و گفت: هویت ملی بچه‌ها باید در سازمان دانش‌آموزی تقویت و آموزش فرهنگ سازمانی نیز باید به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

وی همچنین به مربیان پیشتاز توصیه کرد نگرش همکاری با سایر تشکل‌های کشور را سرلوحه کار خود قرار دهید. وی تاکید کرد سازمان دانش‌آموزی باید بر روی هویت ملی دانش‌‌آموزان نیز توجه داشته باشد چراکه این سازمان یک تشکل نیست بلکه این سازمان متعلق به کل آموزش و پرورش است و باید از آن حمایت شود.