حاجی میرزایی در نشست صمیمی با مدیران سازمان دانش‌آموزی کشور مطرح کرد؛

30 دی، 1399

وزیر آموزش و پرورش سازمان دانش‌آموزی را یک گنج بی پایان دانست زیرا اگر به نقش تعاملات اجتماعی در شکل گیری نهادها و شکل گیری نهادها در تحولات اجتماعی فکر کنیم سنگ بنا و نقطه آغازین تحولات در مناسبات اجتماعی شکل می‌گیرد.

نقش آفرینی سازمان دانش‌آموزی در تحقق ساحت‌های سند تحول بنیادین

وزیر آموزش و پرورش سازمان دانش‌آموزی را یک گنج بی پایان دانست زیرا اگر به نقش تعاملات اجتماعی در شکل گیری نهادها و شکل گیری نهادها در تحولات اجتماعی فکر کنیم سنگ بنا و نقطه آغازین تحولات در مناسبات اجتماعی شکل می‌گیرد.

 

محسن حاجی میرزایی نشست صمیمی با مدیران سازمان دانش آموزی با بیان اینکه یکی از چالش‌های انسان‌ها چالش اندازه و قدر است اظهار کرد: اندازه و قدر هر فردی مهم است و بین این اندازه واقعی با آنچه در جامعه است فاصله ای احساس می‌شود.

وی با طرح این سوال که قدر سازمان دانش‌آموزی چیست افزود: این سازمان یک گنج بی پایان است زیرا اگر به نقش تعاملات اجتماعی در شکل گیری نهادها و شکل گیری نهادها در تحولات اجتماعی فکر کنیم سنگ بنا و نقطه آغازین تحولات در مناسبات اجتماعی شکل می‌گیرد.

حاجی میرزایی با بیان اینکه انسان‌ها با برقراری رابطه و گفت‌وگو به تدریج نهادهایی را شکل می‌دهند ادامه داد: کیفیت ارتباطات یک جامعه، کیفیت آن جامعه را می‌سازد شما مسئول ساماندهی تعاملات اجتماعی، تقویت پیوندهای اجتماعی در آموزش و پرورش، افزایش توانمندی‌های دانش‌آموزان برای ایفای نقش‌های اجتماعی هستید که نقش‌های بسیار مهمی است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: شما انسان‌ها را در بهترین و تاثیرگذارترین دوره زندگی در اختیار دارید، پایدارترین و عمیق ترین تاثیرات را می‌توانید در یک پنجم جمعیت کشور و از طریق یک تشکیلات منظم بگذارید.

وی عنوان کرد: مجموعه بالنده موفقیت خود را نیازمند اقدامات از جای دیگر نمی‌داند. باید به دانش‌‌آموزان یاد دهید مسئولیت خود را بپذیرند و برای حل مساله به توانمندی‌های خود فکر کنند.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: توقع دارم این مجموعه پرشور و باانگیزه و باهمت کار کنند گامی موثر در آموزش و پرورش برداریم. ما در اهداف تعلیم و تربیت برای دانش افزایی بسیار کار کردیم اما با افزایش توانمندی‌های دانش‌آموزان و تحقق اهداف تربیتی سندتحول فاصله داریم.

وی با اشاره به اینکه کرونا به ما اهمیت یک ساختار تشکیلاتی را نشان داد افزود: در کنار کارهای متنوع، بخشی را در راستای دسترسی به آموزش با کیفیت بگذارید و به آموزش و پرورش کمک کنید.

حاجی میرزایی یکی از راه‌های میانبر آموزش و پرورش را سازمان دانش‌آموزی خواند و گفت: سند تحول بنیادین اهداف بلندی در راستای اجرای فعالیت‌ها دارد که سازمان دانش آموزی می‌تواند در تمام ساحت‌های سند نقش آفرینی کند.