یزدان پناه در گفت‌وگو با پانا خبر داد

08 دی، 1399

مشاور معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی تاکید کرد در سند تحول بنیادین ویژگی‌هایی برای دانش‌آموزان بیان شده است که اگر دانش‌آموز این ویژگی را کسب کند به کمال مطلوب سند تحول بنیادین خواهیم رسید لذا بسته‌های اجرایی می‌توانند تحقق سند و میزان این تحقق را اندازه گیری کنند و به ما نشان دهند.

استمرار اجرای بسته‌های تحولی با تامین منابع مالی

مشاور معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی تاکید کرد در سند تحول بنیادین ویژگی‌هایی برای دانش‌آموزان بیان شده است که اگر دانش‌آموز این ویژگی را کسب کند به کمال مطلوب سند تحول بنیادین خواهیم رسید لذا بسته‌های اجرایی می‌توانند تحقق سند و میزان این تحقق را اندازه گیری کنند و به ما نشان دهند.

 

علی نقی یزدان‌پناه در گفت‌وگو با پانا درباره بسته تحولی سازمان دانش‌آموزی ضمن تسلیت این ایام که مصادف با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از ابر مردان تاریخ ایران زمین است اظهار امیدواری کرد راه و مکتب حاج قاسم سلیمانی را به عنوان مسیری نجات‌بخش ادامه دهیم.

وی یکی از بسته‌های مهم آموزش و پرورش را بسته سازمان دانش‌آموزی حول محور تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان، خبرگزاری پانا و مجلس دانش‌آموزی دانست و افزود: «این بسته‌ها به عنوان یک سیاست جدید بسیار مناسب هستند؛ هر ساله در بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش برنامه سالانه ای را تدوین می‌کردند اما این که چه میزان از برنامه‌ها تحقق می‌یافت خیلی مشخص نبود اما با پیشنهاد و پیگیری وزیر آموزش و پرورش این موضوع (بسته‌های تحولی) مورد توجه ویژه قرار گرفت و تاکید وی بر اثربخشی برنامه‌ها و ارزیابی دقیق فعالیت‌ها اهمیت موضوع را بیشتر کرد.»

یزدان پناه با بیان اینکه فعالیت‌ها در قالب سند تحول بنیادین به لحاظ کمی و کیفی قابل اندازه گیری می‌شوند عنوان کرد: «خوشبختانه قالب بسته‌های اجرایی قابل اندازه گیری است با توجه به فعالیت‌های پیش‌بینی شده می‌توان ردیابی کرد که فعالیت‌ها اتفاق افتاده است یا نه؟. با توجه به وضعیت کرونا و وضعیت قرمزی که در بحث رویارویی مربی و دانش‌آموز ایجاد شده کار تربیت سخت شده است.»

حوزه تربیت حوزه رفتاری است

مشاور معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی گفت: «حوزه تربیت حوزه رفتاری است و تربیت در قالب چهره به چهره اتفاق می‌افتد اما با توجه به وضعیت‌ به وجود آمده باید کاری انجام می‌دادیم که سازمان دانش‌آموزی تمام فعالیت‌های خود را در قالب فضای مجازی طراحی کرد. اگرچه نمی‌توان تمام فعالیت‌ها را در وضعیت قرمز مانند وضعیت سفید انجام داد اما بخش عمده‌ای از آن را می‌توان عملیاتی کرد لذا طراحی بسته‌ها متناسب با وضعیت‌های مختلف صورت گرفته است.»

وی عنوان بسته تحولی سازمان دانش‌آموزی را «هر دانش‌آموز یک نقش اجتماعی» دانست و افزود: «در سند تحول بنیادین ویژگی‌هایی برای دانش‌آموزان بیان شده است که اگر دانش‌آموز این ویژگی را کسب کند به کمال مطلوب سند تحول بنیادین رسیدیم لذا بسته‌های اجرایی می‌توانند تحقق سند و میزان این تحقق را اندازه گیری کنند و به ما نشان دهند.»

دانش‌آموز از نگاه سند تحول

یزدان پناه بیان کرد: «دانش‌آموز از نگاه سند باید دیندار، حقیقت طلب، مسئولیت پذیر، عدالت ورز، قانون گرا، خودباور، پاکدامن، جهادگر، شجاع، خلاق و کارآفرین باشد این موارد در قالب یک سری از فعالیت‌ها در سازمان دانش‌آموزی دیده شده است و به دانش‌آموزان منتقل می‌شود.»

مشاور معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی با تاکید براینکه اکنون در برخی از اهداف به ویژه اهداف کمی جلوتر از بسته‌های اجرایی هستیم اظهار کرد: «تدوین این بسته تحولی فرصت خوبی است تا در قالب سنجش فعالیت‌های تحولی دانش‌آموزی گام‌های موثری در راستای تحقق سند تحول بنیادین و اساسنامه سازمان دانش‌‌آموزی در حوزه نقش پذیری اجتماعی دانش‌آموزان برداریم.»

در کنار فعالیت‌ها بسته‌های مالی پشتیبان پیش‌بینی شده است

وی در پایان درباره زمان اجرایی شدن بسته تحول گفت: «آنچه در بسته پیش بینی شده فعالیت‌ها برای یک سال یعنی تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ است اما در کنار فعالیت‌ها بسته‌های مالی پشتیبان نیز پیش بینی شده است که اگر این منابع برای تحقق این برنامه‌ها صورت بگیرد برنامه‌ها مناسب تر استمرار خواهند داشت.»