06 مهر، 1399

به گفته رئیس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی تشکیل مجلس دانش‌آموزی استان‌ها تغییراتی خواهد داشت.

برای تشکیل مجلس دانش‌آموزی استان‌ها تغییراتی خواهیم داشت

 به گفته رئیس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی تشکیل مجلس دانش‌آموزی استان‌ها تغییراتی خواهد داشت.

 

زهرا پناهی روا در نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش‌آموزی که صبح روز گذشته شنبه ۵ مهرماه به صورت ویدئوکنفرانس در محل این سازمان برگزار شد درباره فعالیت مجلس دانش‌آموزی مبتنی بر بسته تحولی گفت: مجلس دانش‌‌آموزی باید گسترش پیدا کند و این موضوع نیازمند همکاری شما است. در کنار برش استانی باید فعالیت‌ها به خوبی پیش برود.

وی افرود: در راستای یک برنامه عملیاتی، تعداد نمایندگان در منطقه، ناحیه و استان باید ۲۵ دختر و ۲۵ پسر باشد تا محلس دانش‌آموزی شکل بگیرد.

رئیس دبیرخانه محلس دانش‌آموزی ادامه داد: در برش استانی بسته تحولی برحسب دانش‌آموز، حداقل ۲۵ مدرسه دخترانه و پسرانه متوسطه اول و دوم تشکیل مجلس دانش‌آموزی می‌دهند و مناطقی که کمتر از این تعداد مدرسه دارند به صورت شوراهای دانش‌‌آموزی خواهند بود.

پناهی روا با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم تمام برنامه‌ها از طریق فضای مجازی و شبکه شاد صورت گیرد افزود: برای تشکیل مجلس دانش‌آموزی استان‌ها تغییراتی خواهیم داشت و در بسته تحولی این موضوع دیده شده است.