24 شهریور، 1399

تاکنون مبلغ 53 میلیارد ریال درآمد از سوی سازمان دانش‌آموزی استان‌ها و سازمان مرکزی به حساب درآمد اختصاصی آموزش و پرورش واریز شده است/ماموریت کارکنان آمورش و پرورش به سازمان در قالب مامور از رسته آموزشی، با ابلاغ دبیری یا آموزگاری است

دستورالعمل پرداخت مزایای کارکنان سازمان دانش‌آموزی استان‌ها به زودی ابلاغ می‌شود

معاون پشتیبانی و تامین منابع سازمان دانش‌آموزی از بازنگری دستورالعمل پرداخت مزایای کارکنان سازمان دانش‌آموزی استان‌ها خبر داد که به زودی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

سیامک ابوالقاسمی در گفت‌وگو با پانا به دستورالعمل پرداخت مزایای کارکنان سازمان دانش‌آموزی استان‌ها اشاره کرد و گفت: «این دستورالعمل که آخرین بار در سال 1394 بازنگری شده، بنا به ضرورت و برای انجام اصلاحات ضروری برای تطبیق با شرایط کنونی اصلاح و بازنگری شده است دستورالعمل جدید در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی سازمان تصویب شده که به زودی برای اجرا به سازمان دانش‌آموزی استان‌ها ابلاغ خواهد شد.»

وی اضافه کرد: «دستورالعمل جدید با مشارکت مدیران حوزه مالی سازمان دانش‌آموزی استان‌ها تنظیم شده و پس از انجام تغییرات ضروری به تصویب شورای برنامه ریزی سازمان رسیده است.»

وی با بیان اینکه درآمدهای اختصاصی سازمان دانش‌آموزی استان‌ها نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است افزود: «تاکنون مبلغ 53 میلیارد ریال درآمد از سوی سازمان دانش‌آموزی استان‌ها و سازمان مرکزی وصول شده که به حساب درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش واریز شده است. درآمد اختصاصی سازمان دانش‌آموزی پس از طی مراحل دریافت از خزانه داری کل کشور از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به سازمان دانش‌آموزی مرکز عودت داده می‌شود.»

معاون پشتیبانی و تامین منابع سازمان دانش‌آموزی تاکید کرد که به استناد قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض 3% از درآمدهای اختصاصی تمامی دستگاهای اجرایی کشور کسر و مابه التفاوت آن به دستگاه اجرایی وصول کننده پرداخت می‌شود بنابراین از مجموع درآمدهای اختصاصی هر استان 97% به سازمان دانش‌آموزی استان پرداخت می‌شود.»

ماموریت کارکنان آمورش و پرورش به سازمان در قالب مامور از رسته آموزشی، با ابلاغ دبیری یا آموزگاری است

وی با اشاره به اینکه براساس مفاد آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه که تاکید دارد وزارت آموزش و پرورش با رعایت مفاد تبصره 2 ماده 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی مربوط از طریق ماموریت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان دانش‌آموزی را تامین کند گفت: «ماموریت کارکنان آمورش و پرورش به سازمان دانش‌آموزی در قالب مامور از رسته آموزشی، با ابلاغ دبیری یا آموزگاری است لذا اختصاص پست سازمانی به ماموران میسر نیست و ماموران تابع قوانین و مقررات نیروهای آموزشی شاغل در مدارس هستند.»

ابوالقاسمی با بیان اینکه چارچوب کلی و قانونی وصول درآمدهای اختصاصی سازمان دانش‌آموزی در قانون برنامه ششم توسعه و در بند چ ماده (63) تبیین شده است عنوان کرد: «براساس قانون مذکور سازمان دانش‌آموزی موظف است درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. درآمدهای حاصل پس از بازگشت از خزانه و اعمال کسورات قانونی برای فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی در مدارس قابل مصرف است.»

تسهیل فعالیت‌های اداری و سیاستگذاری سازمان دانش‌آموزی

وی اضافه کرد که هر چند این قانون محدودیت‌های در تامین هزینه‌های اداری سازمان دانش‌آموزی استان‌ها ایجاد کرده است اما با هدف هدایت منابع درآمدی به مدارس تنظیم شده تا از محل آن فعالیت تشکل‌های دانش‌آموزی تقویت شود. این قانون اکنون به طور کامل در سازمان دانش‌آموزی در مدارس رعایت می‌شود لذا اگر اجازه داده شود بخشی از درآمدها برای تامین هزینه‌های متمرکز سازمان دانش‌آموزی استان‌ها به مصرف برسد، فعالیت‌های اداری و سیاستگذاری سازمان دانش‌آموزی استان‌ها تسهیل خواهد شد.

معاون پشتیبانی و تامین منابع سازمان دانش‌آموزی بیان کرد: «با این هدف و در جهت ایجاد انعطاف برای بهره مندی از منابع درآمدی سازمان دانش‌آموزی پیگیری‌هایی در حال انجام است که از طریق مراجع قانونی ذیربط مجوز لازم اخذ و به نحوی که اجازه داده شود میزان مشخصی از درآمد اختصاصی هر استان در سازمان دانش‌آموزی همان استان هزینه شود.»

اقدامات لازم برای تمدید ماموریت یا صدور احکام ماموریت نیروهای جدید از تیرماه آغاز شده است

وی در پایان با اشاره به اینکه با توجه به شروع زود هنگام سال تحصیلی که نسبت به سال گذشته 15 روز زودتر آغاز شد، اقدامات لازم برای تمدید ماموریت یا صدور احکام ماموریت نیروهای جدید از تیرماه سال جاری آغاز شده است افزود: «ابتدا آمار افراد مورد نیاز مامور از استان‌ها جمع آوری شد و پس از جمع بندی به اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش منعکس شده و اداره کل مذکور طی نامه‌های جداگانه‌ای آمار نیروهای مامور مورد نیاز را به استان‌ها اعلام کرده است. جمع کل آمار اعلام شده به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها بیش از 400 نفر است که تاکنون بیش از 70% از اسامی اعلام شده تایید و صدور احکام ماموریت آنها در حال انجام است.»