15 شهریور، 1399

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی عنوان کرد بسته تحولی با عنوان هر دانش آموز یک نقش اجتماعی توسط سازمان دانش آموزی طراحی و در سال تحصیلی جدید به مدارس ابلاغ و اجرا می شود.

بحری زاده در اردبیل عنوان کرد: ابلاغ بسته تحولی هر دانش آموز یک نقش اجتماعی به مدارس در سال تحصیلی جدید

 قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی عنوان کرد بسته تحولی با عنوان هر دانش آموز یک نقش اجتماعی توسط سازمان دانش آموزی طراحی و در سال تحصیلی جدید به مدارس ابلاغ و اجرا می شود.

اسماعیل بحری زاده در گفت و گو با پانا با تبریک شروع سال تحصیلی جدید به فرهنگیان، دانش آموزان و مربیان به خصوص دانش آموزان پیشتاز، اعضای مجلس دانش آموزی و مربیان تشکیلاتی، اظهار کرد: سازمان دانش آموزی تمام تمهیدات لازم را برای اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در هر سه وضعیت کرونایی قرمز، زرد و سفید در نظر گرفته است. کتابچه برنامه های عملیاتی سازمان دانش آموزی طراحی شده است و به زودی به مدارس کشور ابلاغ می شود.

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از 25 برنامه تحولی ابلاغیه وزارت آوزش و پرورش، بسته تحولی هر دانش آموز یک نقش اجتماعی است که توسط سازمان دانش آموزی طراحی شده و در شورای راهبری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به تصویب رسیده است.

بحری زاده افزود: بسته تحولی هر دانش آموز یک نقش اجتماعی در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی مد نظر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویکرد تربیت اجتماعی که مورد تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی است و مبتنی بر اهداف دوره های تحصیلی طراحی شده است و در سال تحصیلی جدید به مدارس ابلاغ و اجرا می شود.

وی با اشاره به 3 برنامه عملیاتی بسته تحولی یاد شده ،گفت: این بسته تحولی دارای سه برنامه عملیاتی است که با تمرکز بر بستر فضای مجازی و شبکه آموزشی شاد اجرا می شود.

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی بیان کرد: اولین برنامه عملیاتی بسته تحولی هر دانش آموز یک نقش اجتماعی، تقوبت و توسعه ضریب نفوذ و تاثیرگذاری تشکیلات دانش آموزی است که با هدف گذاری جذب 2 میلیون و 250 هزار دانش آموز و ایجاد تشکیلات دانش آموزی در 50 هزار مدرسه کشور طراحی شده است.

بحری زاده خاطر نشان کرد: دانش آموزان پس از جذب، ساماندهی و توانمندسازی با اجرای سلسله برنامه های فرهنگی و اجتماعی به جریان سازی فرهنگی در مدارس کشور می پردازند. در دومین برنامه عملیاتی سند تحولی هر دانش آموز یک نقش اجتماعی به دنبال تقویت و توسعه شبکه خبرگزاری دانش آموزی پانا هستیم که در 4 فاز عملیاتی در سطح کشوری، استانی و منطقه ای اجرا می شود.

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی تصریح کرد:در این برنامه عملیاتی 4 فاز آموزش در سطح مدرس استانی، منطقه ای و آموزش خبرنگار دانش آموزی در مناطق و مدارس کشور دنبال می شود.

بحری زاده تشریح کرد: بر این اساس از هر استان 5 الی 10 مدرس استانی و در مرحله بعد مدرس منطقه ای و سپس یک هزار و 500 دانش آموز خبرنگار پسرو دختر در سطح نواحی و مناطق آموزش می بینند و در نهایت 55 هزار خبرنگار دانش آموز از سطح مدارس برای حرکت به سمت تحقق شعار هر مدرسه یک خبرنگار در افق 1404 آموزش می بینند.

وی، سومین برنامه عملیاتی را تقویت و توسعه شبکه ارتباطی مجلس دانش آموزی را پیوند مجلس دانش آموزی و شورای دانش آموزی دانست و گفت: هر ساله بیش از 10 میلیون دانش آموز در انتخابات شورای دانش آموزی شرکت می کنند که نمایندگان خود را برای عضویت و فعالیت در مجلس دانش آموزی انتخاب می کنند، بنابراین مجلس دانش آموزی و شورای دانش آموزی نیازمند پیوند و ارتباط هستند و ما به دنبال ایجاد این ارتباط هستیم.

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش آموزی ابراز کرد:در سومین برنامه عملیاتی بسته تحولی هر دانش آموز یک نقش اجتماعی، مجلس دانش آموزی در سطح مراکز استان ها و 350 شهرستان ایجاد می شود تا مسائل و مشکلات موجود از اعضای شورای دانش آموزی مدارس به مجلس استانی و سپس بعد از تجزیه و تحلیل در استان به مجلس دانش آموزی کشور انتقال پیدا کند و به منظور انجام اقدام لازم به اطلاع مسئولین کشور برسد.