09 تیر، 1399

پیشتازان سازمان دانش آموزی در جشنواره تابستان شاد با ارائه آثار خود در قالب فیلم، عکس و متن خبری با موضوع مهارت های اجتماعی در شبکه شاد، پیشتاز سالم سازی فضای مجازی شده و با رقابتی سالم فضایی سرشار از شادی و نشاط را در جمع خانواده تجربه می کنند.

پیشتازان سازمان دانش آموزی در جشنواره تابستان شاد  پیشتاز سالم سازی فضای مجازی شده اند.

پیشتازان سازمان دانش آموزی در جشنواره تابستان شاد با ارائه آثار خود در قالب فیلم، عکس و متن خبری با موضوع مهارت های اجتماعی در شبکه شاد، پیشتاز سالم سازی فضای مجازی شده و با رقابتی سالم فضایی سرشار از شادی و نشاط را در جمع خانواده تجربه می کنند.

سازمان دانش آموزی در دو ماهه اردیبهشت و خرداد 99 با توجه به ایجاد کانال اختصاصی در شبکه شاد و با بهره گیری از ظرفیت های استان ها و همچنین توانمندی های مدرسین ، مربیان و دانش آموزان تشکل پیشتازان اقدام به تولید کلیپ های یک دقیقه ای از محتوای آموزشی تشکل پیشتازان نمود تا دانش آموزان و مربیان پیشتاز بتوانند از این محتوای آموزشی بهره مند شوند.  از آنجایی که غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان ، شناسایی  استعداد های این عزیزان و ارتقای توانمندی های آنان از یک سو و ضرورت تداوم نهضت تولید محتوا در گستره فضای مجازی شبکه شاد از سوی دیگر اولویت سازمان دانش آموزی در شرایط کنونی می باشد، جشنواره مهارت های اجتماعی تابستان شاد برای دانش آموزان ، مربیان و خانواده های پیشتازان در تابستان 1399 در کانال سازمان دانش آموزی شبکه ی شاد برگزار می شود .