18 خرداد، 1399

در نشست بازنگری و اصلاح دستورالعمل جدید پایگاه تغذیه سالم؛ برنامه‌های سال آینده حوزه پایگاه‌های تغذیه سالم در شرایط جدید بررسی شد

بحری‌زاده: دستورالعمل‌های جدید فعالیت پایگاه‌های تغذیه سالم تدوین و ابلاغ می‌شود

نشست بازنگری و اصلاح دستورالعمل جدید پایگاه تغذیه سالم با توجه به شرایط کرونا در سازمان دانش‌آموزی برگزار شد. این جلسه با حضور اسماعیل بحری‌زاده قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی، محمد محسن بیگی مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، سیدهادی دلبری معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان‌های سازمان دانش‌آموزی و مشاوران سازمان دانش آموزی تشکیل شد.

اسماعیل بحری‌زاده درباره جزئیات این جلسه گفت: «هدف از برگزاری این جلسه، این بود که با توجه به اینکه سازمان دانش‌آموزی و اداره کل سلامت و تندرستی در این زمینه دغدغه و مسئولیت مشترک دارند، به این نتیجه رسیدیم که با رویکرد فرهنگ سازی و اصلاح عادات غذایی دانش‌آموزان تدابیر جدیدی بیندیشیم. لذا برنامه‌های سال آینده حوزه پایگاه های تغذیه سالم را در شرایط جدید در این جلسه بررسی کردیم.»

وی با بیان اینکه در این نشست گزارشی از فرایند اجرایی این موضوع در سال گذشته ارائه شد، افزود: «نقاط ضعف، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو با تاکید بر ضرورت همفکری و همکاری‌های نزدیک و هم افزایی مثبت دو حوزه مسئول و ضرورت توجه به اهمیت دو چندان اصل تغذیه سالم و سلامت دانش‌آموزان در شرایط فعلی از موارد مهمی بود که مورد بررسی و توافق قرار گرفت.»

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی ادامه داد: «در فرایند پایگاه تغذیه سالم مدارس مقرر شد دستورالعمل‌های جدید برای فعالیت در این پایگاه‌ها با نگاهی به عملکرد گذشته و آسیب شناسی انجام شده، تدوین و ابلاغ شود. لذا این موضوع با بهره مندی از نظرات ذینفعان اعم از دانش‌آموزان و مدیران مدارس تدوین و بعد از بحث کارشناسی در کمیته مشترکی نهایی و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.»

بحری‌زاده در پایان گفت: «برای همین منظور کمیته مشترک دائمی تشکیل می‌شود تا از ابتدای بازگشایی مدارس در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی از پایگاه تغذیه سالم در راستای سلامت دانش‌آموزان بهره برداری شود.»