بحری‌زاده در تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های سال ۹۹ سازمان دانش‌آموزی خبر داد

16 فروردین، 1399

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی به تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان در سال پیش‌رو، سال ۹۹، پرداخت و درباره اهم این برنامه‌ها توضیحاتی داد.

هدف‌گذاری پوشش بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در قالب فعالیت‌های تشکیلات پیشتازان در افق 1404

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی به تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان در سال پیش‌رو، سال ۹۹، پرداخت و درباره اهم این برنامه‌ها توضیحاتی داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی؛ خبرگزاری پانا در نشستی با قائم مقام سازمان دانش‌آموزی، مصاحبه‌ای را پیرامون عملکرد این سازمان در سال ۹۸ و برنامه‌های سازمان در سال ۹۹ انجام داده است. بخش اول این مصاحبه پیش از این منتشر شد و در ادامه بخش دوم و پایانی این مصاحبه را می‌خوانید:

اسماعیل بحری‌زاده درباره برنامه‌های سال ۹۹ سازمان دانش‌آموزی کشور گفت: در سال پیش‌رو بر اساس برنامه راهبردی که مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و اهداف سند تحول بنیادین در دوره‌های تحصیلی طراحی شده است و انشاالله با تصویب آن در هیات امنا به‌طور جدی پیگیری خواهد شد، ایجاد برخی شایستگی‌های رفتاری مطلوب و پایدار در اعضا به‌عنوان هدف قرار گرفته و فعالیت‌ها، عموما در قالب تیمی و گروهی طراحی و با اولویت برخورداری از مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی، هویت اسلامی ایرانی و انقلابی تنظیم شده است.

او با بیان اینکه این برنامه در چهار حوزه راهبردی شامل سه حوزه تربیتی و یک حوزه درآمدزایی و خوداتکایی تدوین شده است، افزود: همه این برنامه‌ها معطوف به اهداف و ماموریت‌های اصلی سازمان و زمینه سازی برای نقش آفرینی اجتماعی آنان، با نگاهی تمام ساحتی و با رویکرد تربیت اجتماعی طراحی شده است.

۱۲ راهبرد اجرایی سازمان در سال ۹۹

بحری‌زاده ادامه داد: در سال ۹۹ در مجموع در عرصه تربیت تشکیلاتی دانش‌آموزان و نیز خوداتکایی سازمان ۱۲ راهبرد اجرایی طراحی کرده‌ایم و در این میان ۳ راهبرد را در اولویت توجه قرار داده‌ایم.

قائم‌ مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌‌آموزی این ۳ اولویت را "توسعه و تقویت مها‌رت‌های ارتباطی و نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی اخلاق‌محور دانش‌آموزان از طریق ایجاد شبکه ارتباطی دانش‌آموزی با محوریت مجلس دانش‌آموزی"، "توسعه و تقویت ضریب نفوذ تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان" و "توسعه و تقویت شبکه خبرگزاری دانش‌آموزی پانا" با شعار هر مدرسه یک خبرنگار و چشم انداز هر کلاس یک خبرنگار دانش‌آموزی عنوان کرد.

توسعه مهارت‌های ارتباطی و نقش آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان

او در ادامه با اشاره به اینکه در اولویت اول، مساله ما فقدان شبکه ارتباطی کارآمد بین «شورای دانش‌آموزی مدارس» که از سوی اداره کل فرهنگی و هنری و اردوهای و فضاهای پرورشی تشکیل شده و فعالیت می‌کند، با «مجلس دانش‌آموزی» است که تشکیل و فعالیت آن از سوی سازمان دانش آموزی انجام می‌گیرد، گفت: هدف کلی در این راهبرد، «توسعه مهارت‌های ارتباطی و نقش آفرینی اجتماعی دانش‌آموزان» است و انتظار داریم اجرای این طرح منجر به ارتقای نقش پذیری اجتماعی دانش‌آموزان از طریق برقراری ارتباط و تعامل موثر و ساختارمند بین شوراهای دانش آموزی منتخب 12 میلیون دانش‌آموز مدارس ابتدایی و متوسطه و 150 نماینده مجلس دانش‌آموزی کشور با همدیگر و با دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت و نیز تمرین دموکراسی دینی دانش‌آموزان با مشارکت فعال و موثر آنان در امور تصمیم گیری و تصمیم سازی با تمرکز بر مسایل و مشکلات نظام تعلیم و تربیت کشور شود.

بحری‌زاده گفت: با هماهنگی و همکاری خوبی که با اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت متبوع و معاونان پرورشی و فرهنگی استان‌های سراسر کشور داریم سعی خواهیم کرد، در فاز اول با ایجاد مجلس دانش‌آموزی در سطح استان‌ها، به تفکیک جنسیت در مجموع با مشارکت ۱۹۴۶ دانش‌آموز (متناسب با توزیع جمعیت و جنسیت دانش آموزی هر استان) و در فاز دوم در سطح مناطق، نواحی و شهرستان‌ها با مشارکت ۳۶۷۵۰ دانش‌آموز (هر منطقه ۲۵ دختر و ۲۵ پسر) زمینه‌های لازم برای برقراری ارتباط دوسویه موثر بین سطوح صف تا ستاد از یک سو و تعامل سه جانبه بین سه ضلع مثلث ارتباطی دانش‌آموز، نظام تعلیم و تربیت و این شبکه ارتباطی را از سوی دیگر توسعه داده و تقویت کنیم.

پوشش بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در قالب فعالیت‌های تشکیلات پیشتازان

او ادامه داد: در اولویت راهبردی دوم، توسعه و تقویت ضریب نفوذ تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان، از طریق پوشش حداکثر بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در افق 1404در قالب فعالیت‌های تشکیلات پیشتازان هدف گذاری شده است.

بحری‌زاده گفت: بر این اساس تربیت دانش‌آموزانی مشارکت جو و فعال، مسئولیت پذیر، خود نظم پذیر و قانون مدار، خود رهبر، خلاق و نو آور، تاب آور و سازگار جزو اولویت‌های برنامه توسعه و تقویت ضریب نفوذ تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان است و 2.5 میلیون عضو تشکل پیشتاز (به عنوان مخاطب خاص) و 5 میلیون نفر دانش‌آموز (مخاطب عام)، 103 هزار مربی، 10 هزار مدرسه تمام تشکیلاتی و افزایش ضریب نفوذ در 83 هزار مدرسه، هدف گرفته شده است.

نبود یک شبکه کارآمد ارتباطی بین دانش‌آموزان خبرنگار و پانا، می‌تواند خبرگزاری پانا را از رسالت خود دور کند

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی اضافه کرد: در این راستا فعالیت‌هایی در چهار حوزه طراحی، جذب، سازماندهی و نگهداشت طراحی شده است. او در ادامه به اولویت راهبردی سوم نیز اشاره کرد و گفت: یک مساله دیگر ما "فقدان ارتباط کارآمد بین دانش‌آموزان و خبرگزاری پانا" است. با توجه به رسالت خبرگزاری دانش‌آموزی پانا مبنی بر نقش آفرینی دانش‌آموزان در عرصه رسانه و توانمندسازی و دانش افزایی آنان در این عرصه، نبود یک شبکه کارآمد ارتباطی بین دانش‌آموزان خبرنگار و پانا، می‌تواند خبرگزاری پانا را از رسالت و مأموریت اصلی خود دور کند.

او در این زمینه چشم انداز سازمان را ایجاد شبکه بزرگ خبرگزاری دانش‌آموزی در سه سطح استان، منطقه و مدرسه دانست و گفت: برای این منظور در گام نخست تشکیل شبکه ارتباطی ۷۵۰ نفری از خبرنگاران دانش‌آموز عضو خبرگزاری پانا با ایجاد ۷۵۰ پایگاه خبری در هر منطقه، ناحیه و شهرستان هدف گذاری شده است. در گام‌بعدی، ایجاد 100هزار پایگاه اطلاع رسانی در 100 هزار مدرسه و نهایتا توسعه شبکه ارتباطی خبرنگاران پانا در 600 هزار کلاس به عنوان چشم انداز این خبرگزاری در افق 1404 تعیین شده است.

بحری‌زاده هدف کلی در این فعالیت را ارتقای سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان عضو و نقش آفرینی آنان در عرصه رسانه و اجتماع دانست که با پیشبرد راهبرد توسعه‌ای شامل فرآیندهای جذب، سازماندهی، توانمندسازی و دانش افزایی نیروی انسانی و دانش‌آموزان خبرنگار عضو این باشگاه خبری از یک‌سو و ارتقای سطح کمی و کیفی خبرگزاری از حیث سخت افزاری و نرم افزاری از سوی دیگر پیگیری خواهد شد.

حضور گسترده دانش‌آموزان علاقه‌مند در عرصه رسانه

او تاکید کرد که سیاست اجرایی موکد ما در این فعالیت حضور گسترده دانش‌آموزان علاقه‌مند در عرصه رسانه با رویکرد اجتماعی و پوشش اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه آموزش و پرورش در دو بخش حرفه‌ای و دانش‌آموزی است.

قائم‌ مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌‌آموزی در بخش دیگری از این مصاحبه به برخی دیگر از اقدامات این سازمان در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: برگزاری شایسته اردوی تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان که اردوی ملی آن در تابستان ۹۸ در اردوگاه‌های بین‌المللی شهید باهنر تهران و شهید رجایی نیشابور برگزار شد، برگزاری نشست عمومی مجلس دانش‌آموزی، مانورهای باشکوه یاوران انقلاب در فضایی آکنده از یاد و خاطره، مرام و مکتب تربیتی سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی در بهمن ماه، پویش فرهنگی دانش‌آموزی دل نوشته‌های دانش‌آموزی با عنوان " منم یک قاسم سلیمانی دیگر" و برگزاری آیین سیل مهربانی همکلاسی‌ها با مشارکت تشکل‌های دانش‌آموزی و دبیرخانه این تشکل‌ها، حضور پرشور و شعور اعضا و مربیان سازمان در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله‌های ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن، ویژه برنامه‌های سپاس معلم و سپاس مربی، پویش‌های متعدد آموزشی و فرهنگی مرتبط با پیشگیری از بیماری کرونا و فعالیت‌ها و اقدامات متعدد جریان ساز فرهنگی و تربیتی از این قبیل را از جمله افتخارات سازمان دانش‌آموزی در سال ۹۸ است. لازم می‌دانم از تمامی عزیزانی که سازمان را در اجرای موفق این برنامه‌ها و فعالیت‌ها یاری کرده‌‌اند تقدیر و تشکر کنم.

او ادامه داد: بر همین اساس از مدیران اردوگاه‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای و مدیران کانون‌های فرهنگی تربیتی که فضاها و تجهیزات لازم را برای تمرین و آماده‌سازی اعضای تشکیلاتی سازمان، در اختیار دانش‌آموزان و مربیان قرار می‌دهند، سپاسگزارم.

بحری‌زاده گفت: از تلاش، مجاهدت و همراهی مدیران کل مرتبط در حوزه ستادی و قائم مقام قبلی سازمان، مدیران کل ادارات کل حوزه پرورشی خصوصا مدیرکل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی، مدیران کل آموزش و پرورش و روسای شورای برنامه ریزی استان‌ها، معاونان پرورشی و فرهنگی، معاونان برنامه ریزی و توسعه منابع، مربیان و اعضای سازمان دانش‌آموزی در سراسر کشور، مدیران و کارشناسانی که در سال ۹۸ در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های سازمان تلاش کردند، به سهم خود تقدیر و تشکر می‌کنم.

او همچنین گفت: از رهنمودها و هدایت‌های اعضای شورای معاونان وزارت متبوع، ریاست و اعضای شورای برنامه ریزی سازمان و اعضای شورای معاونان و مشاوران تشکر و قدردانی می‌کنم و در خاتمه به‌طور خاص و به نمایندگی از اعضا و مربیان سازمان از حمایت‌های معنوی و مادی مقام عالی وزارت (و رئیس هیات امنای سازمان) تشکر و قدردانی می‌کنم.

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی در پایان گفت: امیدوارم در سال ۹۹ که از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است، به فضل الهی، شاهد ارتقای قدرت و استحکام ساخت درونی و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در تمامی عرصه باشیم.