01 بهمن، 1398

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، جلسه معارفه اسماعیل بحری زاده که پیش از این سرپرست قائم مقامی این مجموعه بودند با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزیر و رئیس سازمان دانش آموزی، مدیران کل حوزه معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، مدیران و معاونین سازمان دانش آموزی مرکز و دیگر پرسنل این سازمان، در ساختمان مرکزی سازمان دانش آموزی برگزار شد.

جلسه معارفه قائم مقام جدید سازمان دانش آموزی

در این مراسم علیرضا کاظمی، رئیس سازمان دانش آموزی با اشاره به عملکرد جناب بحری زاده در زمان سرپرستی و و ارائه گزارش مختصری در مورد ایشان گفتند: در این زمان کوتاه  به کمک مشاورین و معاونین سازمان، بسته تربیت اجتماعی دانش آموزان توسط سازمان دانش آموزی طراحی و به جناب وزیر ارائه داده شد. و ایشان هم ضمن خوشحالی فرمودند. این اقدام به آن چیزی که در ذهن من است بسیار نزدیک می باشد. بنده نیز قول تکمیل و اجرای این پروژه عظیم تربیتی را تا کف مدرسه از سوی سازمان به ایشان  داده ام.

رئیس سازمان دانش آموزی در ادامه از قائم مقام جدید خواستند که: در برنامه های سازمان از خرد جمعی استفاده شود و با اولویت بندی و نگاه به مدرسه و نگاه به اعضاء تشکل ها و ایجاد تحرک و پویایی در کف مدرسه و نه فقط در سطح استان ، انجام دهیم.

ایشان در ادامه افزودند: تمام سرمایه مادی و معنوی مان را در اختیار ارتقاء سه تشکل سازمان بگذاریم: شبکه فعالیت های دانش آموزان پیشتاز، ایجاد شبکه خبرگزاری دانش آموزی پانا و مجلس دانش آموزی.

کاظمی با تاکید بر جایگاه سازمان دانش آموزی گفت: ما عضوی از پیکره آموزش و پرورش هستیم که فعالیت تعلیمی و تربیتی داریم و به همین خاطر باید ارتباطات متقابل و بیشتری با معاونت پرورشی وزارتخانه داشته باشیم.

رئیس سازمان دانش آموزی خاطرنشان کرد: توانمند سازی شبکه مربیان سازمان دانش آموزی کلید حرکت سازمان است و کسی که می تواند موتور محرک فعالیت های تربیتی و تشکیلاتی باشد مربی با انگیزه است که ما در سازمان کم هم نداریم.

ایشان در پایان تاکید کردند: استفاده از ظرفیت خرد جمعی با به کارگیری تجربه و تخصص - انجام کار برای رضای خدا و کاهش فعالیت های نمایشی و همایشی و تبدیل آن به فعالیت های عملی و موثر در اهداف -اولویت بندی و لینک شدن با بخش های مختلف آموزشی و پرورشی می تواند بسیار موثر واقع شود.

در ادامه این نشست اسماعیل بحری زاده ضمن خیر مقدم و خوشامد به حضار و خداقوت به کارکنان سازمان، گفت: قبلا گفته بودم که در اولین فرصت با تمام پرسنل به صورت فردی گفتمان خواهیم داشت که خداراشکر در نشست های تخصصی که با معاونت های سازمان تشکیل شد این مساله محقق شد.

همه همکاران در این جلسات نقطه نظرات خود را بیان کردند که حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چراکه بنده نیز در پیشبرد اهداف و برنامه ها به خرد جمعی معتقد هستم.

رویکرد کار تیمی و توجه به آن از اولویت های ما است و در این زمان کوتاه نیز نشست های موثری در رابطه با همکاری های مشترک با دیگر بخش های آموزش و پرورش و مدیران کل قسمت های مربوطه انجام شده و شکر خدا یک فضای همدلی و هم فکری مناسبی در این زمینه ایجاد شده است.

ایشان در پایان صحیت های خود ضمن ابراز قدردانی از مشاورین سازمان دانش آموزی با اشاره به فعالیت های اخیر سازمان دانش آموزی افزودند: دو پویش تربیتی مهم سپاس سردار در بزرگداشت سردار شهید مقاومت، سردار سلیمانی و دومین پویش سیل مهربانی هم کلاسی ها هر دو در سطح کل کشور در حال برگزاری است که باعث خرسندی ما است.

شایان ذکر است که در پایان این مراسم حکم قائم مقامی اسماعیل بحری زاده توسط دکتر علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر و رئیس سازمان دانش آموزی به ایشان ابلاغ شد.