اردشیر دهقانی:

27 آذر، 1398

معاون فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی تاکید کرد در هر دوره تحصیلی تمرکز خود را بر روی یک یا چند مهارت می‌گذاریم و آن را به عنوان مهارت سال در آن دوره نام‌گذاری می‌‌کنیم.

تمرکز خود را در هر دوره تحصیلی روی یک یا چند مهارت می‌گذاریم

اردشیر دهقانی در دومین روز از نشست هم اندیشی مدیران سازمان دانش‌آموزی به سخنان روز گذشته وزیر آموزش و پرورش و کلمات کلیدی او درباره این سازمان اشاره کرد و گفت: باید در گفتمان‌‌های خود عظمت سازمان دانش‌آموزی را در تحقق تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان به نمایش بگذاریم.

او در ادامه اشارات خود به سخنان وزیر گفت: آحاد دانش‌‌آموزان را مخاطب عام سازمان دانش‌آموزی هستند لذا ضرورت دارد علاوه بر بعد کمی به بعد کیفی هم توجه کنیم. به‌حول قوه الهی توسعه تشکیلاتی را در بدنه ادامه می‌دهیم و گروه‌های هدف را مورد توجه لازم قرار خواهیم داد.

دهقانی گفت: همانطور که وزیر آموزش و پرورش نیز تاکید کرد نباید شاهد ظهور و بروز بعضی فضیلت‌ها را در بچه‌ها باشیم. در راستای کیفی‌سازی فعالیت‌ها تصمیم داریم به جای متمرکز شدن بر روی ۴۰ مهارت در هر دوره تحصیلی تمرکز خود را بر روی یک یا چند مهارت بگذاریم و آن را به عنوان مهارت سال نام‌گذاری کنیم.

معاون فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی گفت: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان جذب و سازماندهی اعضا است چون شالوده سازمان بر این دو عنصر دانش‌آموز و مربی استوار است.

او افزود: در بحث جذب و ساماندهی سازمان در سال ۹۳ اعلام کردیم تا افق ۱۴۰۴ باید ۲۵ درصد دانش‌‌آموزان را جذب کنیم یعنی در سال اول ۵ درصد دانش‌آموزان استان را پوشش دهیم و سپس شتاب و سرعت ۲ درصدی بگیریم تا به ۲۵ درصد برسیم.

دهقانی ادامه داد: تمرکز هدف‌‌گذاری آموزش توانمندسازی نیروی انسانی را باید ابتدا بر روی مربیان ابتدایی و سپس مربیان متوسطه اول و دوم بگذاریم.