رئیس سازمان دانش آموزی:

27 آذر، 1398

رئیس سازمان دانش‌آموزی ماموریت اصلی سازمان را تربیت اجتماعی دانست.

ماموریت اصلی ما تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است

علیرضا کاظمی در دومین روز از نشست هم‌اندیشی مدیران سازمان دانش‌آموزی کشور ضمن استماع و بررسی سخنان برخی از مدیران سازمان‌های مختلف گفت: ماموریت اصلی ما تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است که ما باید با کمک دبیرخانه شورای‌عالی تشکل‌ها برای این موضوع تقسیم کار و برنامه داشته باشیم.

او با بیان اینکه از ظرفیت‌های تشکل‌های دانش‌آموزان غافل هستیم به جمله وزیر آموزش و پرورش درباره سازمان دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: سازمان گمشده آموزش و پرورش است که اشاره به فلسفه وجودی سازمان دارد. هرکاری در سازمان انجام می‌شود باید ذیل تربیت اجتماعی تعریف شود.

رئیس سازمان دانش‌آموزی کشور گفت: باید فعالیت‌های دانش‌آموزی را که در مدرسه، منطقه و استان انجام دادیم بررسی کنیم. مهم‌ترین ماموریت ما انجام فعالیت‌های تشکیلاتی در قالب ۳ تشکل مجلس دانش‌آموزی، پیشتازان و خبرگزاری پانا است.

کاظمی با بیان اینکه باید یک بسته تربیتی اجتماعی را به وزیر آموزش و پرورش ارائه دهیم که شامل فعالیت‌ها و بروندادهای این ۳ تشکل است خطاب به قائم‌مقام سازمان گفت: درباره سرویس مدارس کارگروهی تشکیل شود تا پیشنهادات و آسیب‌شناسی‌های این موضوع مشخص شود. دستورالعمل و سامانه سرویس مدارس در این کارگروه باید بررسی شود و پیوست و محتوای تربیتی داشته باشد.

کاظمی تاکید کرد: دستورالعمل بوفه مدارس و لباس فرم بازنگری و اشکالات آن برطرف شود و تا پایان دی دستورالعمل جدید این ۳ بحث آماده شود.

او تاکید کرد: ما یک جزیره در آموزش و پرورش نیستیم یک سیستم پیوسته به نظام تعلیم و تربیت هستیم لذا نباید عنصر هماهنگی را که با استفاده از هنر ارتباطات رقم می‌خورد از یاد نبریم.

رئیس سازمان دانش‌آموزی کشور در ادامه ارتباط خوب را بالاترین ابزار مدیریت دانست و افزود: نگاه حامیانه، یاورانه، هادیانه و هدایت‌گونه نسبت به شما مدیران داریم. آموزش و پرورشی که نگران است اول مهر کلاسش بی‌معلم باشد باز هم به ما امسال کمک کرده است.

کاظمی درباره مجلس دانش‌آموزی گفت: یکی از ظرفیت‌های تربیتی که می‌توانیم چتر آن را باز کنیم و از ظرفیت آن استفاده کنیم مجلس است. امیدوارم پارلمان استانی مجلس نیز شکل بگیرد.

او گفت: درباره خبرگزاری پانا بگویم که برنامه تربیتی خبرگزاری باید برای سطح کشور تدوین شود. هرمدرسه یک خبرنگار شعار ماست.