در نشست هم اندیشی مدیران سازمان د انش آموزی

26 آذر، 1398

جلسه نشست هم انديشى مديران سازمان دانش آموزى كشور صبح امروز با حضور عليرضا كاظمى، معاون پرورشى و فرهنگى وزير و رئيس سازمان دانش آموزى، عبدالرضا فولادوند مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، محمد روشنى قائم مقام سازمان و معاونين، مشاورين و مديران اين سازمان برگزار شد.

روشنی: رسیدگی به 5 محور اصلی عملکرد سازمان دانش آموزی در نشست هم اندیشی مدیران سازمان د انش آموزی

در ابتداى اولين نشست از اين اجلاس دوروزه، محمد روشنى، قائم مقام سازمان گفت:در اين نشست با ۵ محور اصلى روبرو هستيم كه شامل عملکرد استان‌ها در حوزه‌های اقتصادی و خوداتکایی، سامانه جذب و حق عضویت ها خواهد بود، علاوه بر آن به انتخابات و شوراهاى دانش آموز ى و عملكرد خبرگزارى پانا و در نهايت به تجميع حساب هاى سازمان مى پردازيم.

روشنى با اشاره به اينكه آخرین آمار در سامانه جذب پیشتازان به یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر رسیده گفت: اين اتفاق قابل توجه و ارزشمندى است كه حتى در برخى از استانها بيشتر از درصد پيش بينى شده بوده است.

در رابطه با ساختار خبرگزاری پانا نيز اميدواريم که  با تصویب اساسنامه اين خبرگزارى كه تلاش هاى بسيار براى آن صورت گرفته، دریچه تازه اى برای این خبرگزاری باز شود.

همچنين وى در پايان سخنان خود خطاب به مديران استان ها افزود: در جلسه عصر امروز كه با وزير آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت نيز از نقاط نظر همه مدیران سازمان و همچنين پيشنهادات و راهكارهاى جناب وزیر در پیشبرد اهداف سازمان دانش‌آموزی بهره مند مى شويم.