19 آذر، 1398

بخش علمی معاونت فعالیت های سازمان دانش آموزی اقدام به برگزاری اتاق فکر جهت بررسی مسائل مطروحه ی پیشنهادی از طرف همکاران و همچنین بررسی فعالیت های در دست اقدام جهت بهبود و ارتقای کیفی آنها نمود.

تشکیل اتاق فکر سازمان دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، در این جلسه مهندس روشنی قائم مقام سازمان، با ذکر مثالی سخنان خود را این گونه آغاز کردند که شهر دوست دار کودک شهری است که کودک از ما می خواهد نه ما از کودک، همینطور در سازمان دانش آموزی هم باید نیاز و خواسته ی دانش آموز و آنچه از ما می خواهد اولویت باشد و تصریح کردند که حلقه ی مفقوده‌ی سازمان دانش آموزی بخش علمی است. مسئولین یا علم دارند و دارای مهارت های اجتماعی ضعیفی هستند و یا بالعکس، کسانی که مهارت های اجتماعی قوی دارند مثلاً فن بیان خوبی دارند دانش کافی ندارند. همچنین ایشان بیان کردند که ما در سازمان دانش آموزی از علم غافل شده ایم، مهارت داریم اما علم نه. باید بتوانیم علم را با مهارت عجین کنیم و پلی بین علم، فناوری و مهارت های اجتماعی و تشکیلاتی ایجاد کنیم. ایشان در ادامه دو هدف مهم سازمان دانش آموزی را اعتلای علم و زمینه ی مشارکت در تمام مباحث عنوان کردند و بر ضرورت فعالیت بخش علمی تاکید نمودند.

یزدان پناه مشاور قائم مقام سازمان، با ذکر مثالی از کتاب دکتر عبدالعظیم کریمی با نام نظم پریشان بیان کردند که تمام ابداعات و اختراعات بشری مدیون و مرهون اوقات فراغت است و تاکید نمودند که ما باید مراقب باشیم که سمت و سوی فعالیت های سازمان در راستای کارهای نامنظم است. رفتن به کارهای چهارچوب دار و منظم خیلی ساده است. ایشان همچنین تعریفی از آموزش ارائه دادند که آموزش فرایندی است که منجر به تربیت می شود، تربیت اجتماعی، تربیت فرهنگی ، تربیت علمی و ... . بر این اساس از آنجا که تربیت اجتماعی اصلی‌ترین مسئولیت سازمان است و بقیه مسئولیت ها باید براساس آن تعریف شود، ضرورت بازنگری در وظایف عضو علمی تیم در سازمان دانش آموزی لازم به نظر می رسد.

شاکری مشاور قائم مقام سازمان نیز، ضرورت ایجاد بخش علمی را تصریح کرند و بیان داشتند آن قسمت از علوم برای سازمان مورد نیاز است که به مهارت های تشکیلاتی کمک کند. به طور مثال دانش آموز خودش چادر می زند، آذوقه تهیه می کند و خودش پخت و پز می کند. آن قسمت از علوم که به این بخش از مهارت ها کمک کند مورد نیاز می باشد.

جمع بندی این جلسه با این عنوان که مطالب اتاق فکر به صورت بارش فکری است و در جلسات متعدد داخل سازمان باید جمع بندی و مسائل مطرح شده مورد مطالعه قرار گرفته و تصویب شود، با صحبت های اردشیر دهقانی معاون فعالیت های سازمان دانش آموزی به پایان رسید.