04 آذر، 1398

مردم تهران در محکومیت و ابراز بیزاری از آشوب، ناامنی و اغتشاش اشرار در میدان انقلاب اسلامی اجتماع کردند.

حضور مردم تهران در اجتماع پرشور چهارم آذر در میدان انقلاب

مردم تهران در محکومیت و ابراز بیزاری از آشوب، ناامنی و اغتشاش اشرار در میدان انقلاب اسلامی اجتماع کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی کشور، در این اجتماع بزرگ مردمی که در حمایت از امنیت، آرامش و اقتدار کشور و در محکومیت سوءاستفاده عده‌ای آشوب ‌طلب، با حضور عموم مردم تهران از مسیرهای چهارگانه به سمت میدان انقلاب اسلامی برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش، مدیران و کارکنان سازمان دانش آموزی و جمع کثیری از دانش آموزان و مربیان پیشتاز نیز حضور بهم رساندند.