چهارشنبه ششم آذر ماه 1398 در کلیه مدارس کشور برگزارمی شود.

03 آذر، 1398

بیست ویکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان"مدرسه ایمن جامعه تاب آور" به منظور ارتقای آمادگی عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله با مشارکت سازمان دانش آموزی، سازمان مدیریت بحران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هلال احمر ، سازمان نوسازی مدارس و سازمان صداو سیما روز چهارشنبه ششم آذر ماه 1398 در کلیه مدارس کشور برگزارمی شود.

بیست ویکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان"مدرسه ایمن ، جامعه تاب آور"

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل و به نقل از قائم مقام سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران بیست ویکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان"مدرسه ایمن جامعه تاب آور" به منظور ارتقای آمادگی عمومی برای مواجهه با اثرات زلزله با مشارکت سازمان دانش آموزی، سازمان مدیریت بحران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هلال احمر ، سازمان نوسازی مدارس و سازمان صداو سیما روز چهارشنبه ششم آذر ماه 1398 در کلیه مدارس کشور برگزارمی شود.

 این مانور با مشارکت مردمی و رویکرد جامعه محور در 32 مرکز استان ( هر مرکز استان حداقل 22 مدرسه ایمن همراه با محدوده مجاور آنها ) و در کلیه شهرستان ها ( هر شهرستان حداقل 12 مدرسه ایمن و محدوده مجاور آنها)  و در سایر مدارس کشور  با مشارکت دانش آموزان و مربیان مدارس برگزار خواهد شد. برنامه نمادین ملی کشوری مانور زلزله سال 98 نیز در دبیرستان دخترانه ایوب آزاد منطقه 5 تهران با حضور مقامات کشوری از ساعت 9 الی 12 صبح همان روز اجرا می­شود.

شایان ذکر  است این مانور بر اساس تفاهم نامه ستاد عالی آمادگی عمومی در برابر زلزله که بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت کشور، همچنین سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال احمر همه ساله اجرا شده و دبیرخانه اجرایی آن در حوزه فعالیت های مرتبط با مدارس وزارت آموزش و پرورش  به سازمان دانش آموزی واگذار گردیده است.