جلسه کمیته تخصصی پایگاه تغذیه سالم

25 آبان، 1398

جلسه کمیته تخصصی پایگاه تغذیه سالم با حضور معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان دانش آموزی و کارشناسان بهداشت مناطق 11،9،2،1 و 19 با هدف تغییر عادات غذایی دانش آموزان در ساختمان مرکزی سازمان دانش آموزی کشور برگزار شد.

نقش موثر آموزش و پرورش در فرهنگ سازی و تغییر ذائقه دانش آموزان به سوی غذاهای سالم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، جلسه کمیته تخصصی پایگاه تغذیه سالم با حضور معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان دانش آموزی و کارشناسان بهداشت مناطق 11،9،2،1 و 19 با هدف تغییر عادات غذایی دانش آموزان در ساختمان مرکزی سازمان دانش آموزی کشور برگزار شد.

محور اصلی این جلسه اهمیت فرهنگ سازی در زمینه انتخاب نوع مواد غذایی توسط دانش آموزان با توجه به مقطع تحصیلی و جنسیت آن ها بود. و طبق تصمیمات اتخاذ شده،جمع آوری اطلاعات به روز شده پیرامون مواد غذایی مفید توسط کارشناسان بهداشت منطقه و تشکیل کلاس های توجیهی در زمینه عرضه مواد غذایی سالم براساس شیوه نامه بهداشتی وزارت بهداشت برای بوفه داران با همکاری طرفین، در دستور کار قرار گرفت.

و همچنین از اهم مصوبات این جلسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • معرفی و تشویق مدارسی که به شکل خاص در زمینه رشد فرهنگ تغذیه در میان اولیاء و دانش آموزان فعالیت دارند.
  • ایجاد فضای مناسب طعم سنجی جهت تغییر ذائقه دانش آموزان.
  • معرفی محصولات غذایی متنوع و متناسب با ذائقه دانش آموزان به سراسر کشور به کمک کارشناسان متخصص و با توجه به جدول مواد مجاز قابل عرضه در پایگاه های تغذیه سالم.