01 آبان، 1398

سازمان دانش آموزی برای اینکه بتواند به توفیق در زمینه های پیش رو برسد لازم است تا ساختارهای هماهنگ قانونی را برای دستگاه های نظارتی تبیین و روشن سازد.

موفقیت سازمان دانش آموزی درگرو ایجاد ساختار متناسب قانونی است

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت:سازمان دانش آموزی برای اینکه بتواند به توفیق در زمینه های پیش رو برسد لازم است تا ساختارهای هماهنگ قانونی را برای دستگاه های نظارتی تبیین و روشن سازد.

حمید رضا شیخ الاسلام در نشست هم اندیشی مسئولین سازمان دانش آموزی کشور که با معاونین پرورشی و مسئولین سازمان سازمان دانش آموزی نواحی و مناطق استان قم برگزار شد اظهار کرد: سازمان دانش آموزی فرصتی برای آموزش و پرورش است که باید از آن استفاده مناسب کرد و این مهم زمانی محقق می شود که بتوانیم ساختار این فرصت را ببینیم و در دستگاه های نظارتی نیز آن را تبیین و تعریف نماییم.
مدیر کل آموزش و پرورش قم گفت: برخی موارد با دستور العمل های سازمان دانش آموز با آنچه که دستگاه های نظارتی از ما می خواهند درتعارض است و مهمتر ازهمه اینکه دستگاه های نظارتی علی رغم اینکه سازمان دانش آموزی یک نهاد نیمه دولتی است اما آن را جزو بدنه دولت می دانند و این مطلب را قبول نمی کنند و در نتیجه مشکلاتی را دراجرا برای سازمان دانش آموزی ایجاد می کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ساختار پایگاه تغذیه سالم نیز باید در سطح کشور این کار عملیاتی شود، خاطر نشان کرد: پیشنهاد بنده این است که سازمان دانش آموزی در سطح کلان با شرکت های بزرگ با یک تفاهم نامه و قرارداد همراه با نظارت دستگاههای ذیربط نظارتی وارد میدان شوند تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
شیخ اسلام گفت: در سه سال گذشته بیش از 100 بوفه در مدارس استان سرامیک و سنگ کاری شده اند که البته این کار نیز با تغییر وزرای آموزش و پرورش کمرنگ شده است.

وی از توفیقات سازمان دانش آموزی قم در زمینه لباس فرم هم تمجید کرد و گفت: بحث لباس فرم در استان قم بسیار خوب مدیریت شد به طوری که با هماهنگی با دستگاه های مربوط از جمله فرمانداری، استانداری، سازمان صمت و تعزیرات لباس فرم در استان قم با پایین ترین قیمت و بالاترین کیفیت در اختیار دانش آموزان و مردم قرار گرفت و توانستیم رضایتمندی نسبی حاصل کنیم.