01 آبان، 1398

مأموریت اصلی سازمان های دانش آموزی در کل کشور ایجاد بستر مناسب جهت تربیت مطلوب اجتماعی دانش آموزان است.

مأموریت اصلی سازمان دانش آموزی تربیت اجتماعی دانش آموزان است

معاون هماهنگى،اقتصادى و نظارت بر امور استان ها سازمان دانش آموزی کشور گفت: مأموریت اصلی سازمان های دانش آموزی در کل کشور ایجاد بستر مناسب جهت تربیت مطلوب اجتماعی دانش آموزان است.

پیش از ظهر امروز سید هادی دلبری معاون هماهنگی، اقتصادى و نظارت بر استان ها، زواره رئیس اداره ارزشیابی و هیأت همراه از سازمان دانش آموزی کشور جهت بررسی امور سازمان دانش آموزی قم برای یک بازدید یک روزه وارد این شهر شدند.

معاون هماهنگی سازمان دانش آموزی در ابتدای حضور خود در استان قم ضمن حضور در انتخابات شورای دانش آموزی استانی قم که به صورت نمادین در مدرسه تشکیلاتی شهیده قضائی برگزار شد از نزدیک فرآیند الکترونیکی انجام انتخابات شوراهای دانش آموزی را بازدید کرد.

تیم بازرسی سازمان دانش آموزی سپس با حضور در مدرسه شهید رجایی از برنامه های تشکیلاتی این مدرسه پسرانه بازدید و پس از آن با حضور در شورای برنامه ریزی و جلسه هم اندیشی معاونین پرورشی، مسئولین و کارشناسان سازمان های دانش آموزی نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان قم حضور یافت و با اشاره به برنامه های آتی سازمان دانش آموزی در خصوص جذب و نگه داشت دانش آموزان و مربیان اظهار کرد: رسالت اصلی سازمان دانش آموزی ایجاد بستر مناسب جهت تربیت مطلوب اجتماعی دانش آموزان است.

دلبری با اشاره به اینکه وزیر آموزش و پرورش 3 مأموریت را به سازمان دانش آموزی محول کرد بیان کرد: پایگاه تغذیه سالم در کل کشور و لباس فرم و سرویس مدارس از راهکارهای اساسی برای کسب درآمد در سازمان دانش آموزی است که انتظار داریم در سطح استان ها روی این سه مقوله همکاری لازم را داشته باشیم تا اهداف سازمان کار خود را پیش ببرد.
وی مباحث اقتصادی را دریچه ورود به مدارس خواند و گفت: 110 هزار آموزشگاه در کشور زیر مجموعه اهداف سازمان دانش آموزی است که به توفیق الهی بتوانیم به این مهم دست یابیم.

دلبری با اشاره به واگذاری امور مربوط به بوفه مدارس، سرویس و لباس فرم دانش آموزان به سازمان دانش آموزی جهت کسب درآمد خواستار همت هر چه بیشتر مسئولین سازمان دانش آموزی برای تحقق این اهداف شد.

وی تصریح کرد: منابع دولتی برای سازمان دانش آموزی بسیار محدود است و در همین راستا از سال های گذشته اعتبار منابع دولتی ما رو به کاهش است.
معاون هماهنگی سازمان دانش آموزی: اعتبار تخصیص یافته به سازمان را در سال گذشته30 میلیارد تومان خواند و افزود: از این مقدار تنها 50 میلیارد تخصیص یافته است.

دلبری با اشاره به تخصیص 16 درصد اعتبار منابع در سال جاری خاطر نشان کرد: سازمان دانش آموزی باید دنبال منابع درآمدی دیگری باشد و این مهم با توجه به اساسنامه جامع موجود منعی را برای سازمان ایجاد نمی کند.

وی گفت: اقتصاد در سازمان دانش آموزی هدف نیست ولی وسیله اجرای اهداف سازمان دانش آموزی است که باید به آن توجه بیشتری شود.

معاون هماهنگی سازمان دانش آموزی گفت: 110 هزار پایگاه تغذیه سالم در کل کشور وجود دارد که با توجه به پیش بینی انجام شده 60 هزار آموزشگاه موظف به اخذ مجوز هستند و از این محل بیش از 7 میلیارد تومان آورده در سال برای سازمان دانش آموزی انجام خواهد داشت.
دلبری گفت: مبالغی که سازمان دانش آموزی دریافت می کند با توجه به بند پ ماده 63 واریز به خزانه میشود و پس از کسر 3 درصد برای فعالیت های پرورشی در مدرسه هزینه خواهد شد.

وی در ادامه از عملکرد سازمان دانش آموزی استان قم در زمینه پوشاک مدارس تقدیر و آن را ستودنی خواند.

خاطر نشان می شود برنامه بازدید گروه اعزامی از سازمان دانش آموزی کشور در استان قم با زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) به پایان رسید.