01 آبان، 1398

مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی کشور «گردشگری زمستانی» در میان دانش‌آموزان را مغفول‌مانده خواند و پیشنهاد داد که مدارس شبانه‌روزی خالی از دانش‌آموز برای حضور آنان در روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان گردشگری زمستانی راه‌اندازی شود.

یزدان پناه: «گردشگری زمستانی» برای روزهای پایان هفته دانش‌آموزان راه‌اندازی شود

مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی کشور «گردشگری زمستانی» در میان دانش‌آموزان را مغفول‌مانده خواند و پیشنهاد داد که مدارس شبانه‌روزی خالی از دانش‌آموز برای حضور آنان در روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان گردشگری زمستانی راه‌اندازی شود.

علی‌نقی یزدان‌پناه در در نشست «گردشگری دانش‌آموزی» که با حضور با معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و معاون تشکیلات سازمان دانش‌آموزی کشور، مدیر سازمان دانش‌آموزی استان در استانداری برگزار شد، به هدف تأسیس سازمان دانش‌آموزی مبنی بر پاسخگویی به آن دسته از نیازهای دانش‌آموزان که در مدرسه به آن پاسخ داده نمی‌شود، اشاره کرد و گفت: دانش‌آموز توسعه‌یافته با ویژگی‌های مسئولتی‌پذیری، نظم‌پذیری، نقدپذیری، اهل مدارا و گفت‌وگو و تقسیم کار شناخته می‌شود و این شدنی نیست مگر در فعالیت‌های غیر رسمی و آموزش غیرمستقیم.

او تأکید کرد که سازمان دانش‌آموزی در غالب اوقات فراغت به آموزش غیرمستقیم و غیر رسمی دانش‌آموزن می‌پردازد.

مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به افسردگی و ناآرامی درونی برخی از نوجوانان و جوانان گفت: سازمان دانش‌آموزی با سازوکار دقیقی که دارد و با وارد کردن دانش‌آموزان در کارهای گروهی و در قالب فعالیت‌های رفتاری و کرداری و نه صرفا گفتاری و سخنرانی، می‌تواند در افزایش شادی سالم در دانش‌آموزن نقش داشته باشد.

یزدان‌پناه با عنوان اینکه مازندران در مرکز فرهنگی نیروی انسانی در کشور است، گفت: انتظار ما این است که برای رفع دغدغه‌هایی که آموزش و پرورش رسمی مسئول آن است، با سازمان دانش‌آموزی همکاری شود.

او «گردشگری زمستانی» در میان دانش‌آموزان را مغفول‌مانده خواند و پیشنهاد داد که مدارس شبانه‌روزی خالی از دانش‌آموز برای حضور دانش‌آموزان در روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان گردشگری زمستانی راه‌اندازی شود.

طرح گردشگری دانش‌آموزی که چندین سال است در سازمان دانش‌آموزی کشور شروع شده است، با پیشتازی سازمان دانش‌آموزی مازندران به صورت ویژه در مناطق دارای جاذبه‌های گردشگری برای دانش‌آموزان داخل و خارج استان به اجرا درخواهد آمد.