سيد هادى دلبرى

30 مهر، 1398

معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان مرکز، وظیفه اصلی سازمان دانش آموزی را تربیت اجتماعی دانش آموزان دانست.

هدف اصلی سازمان دانش آموزی، تقویت مهارت های اجتماعی در دانش آموزان

به گزارش روابط عمومى سازمان دانش آموزى، در جلسه گروه ارزیابی و نظارت سازمان دانش آموزی مرکز با مسئولین سازمان مناطق 19 گانه همدان، معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان مرکز، وظیفه اصلی سازمان دانش آموزی را تربیت اجتماعی دانش آموزان دانست.

پس از ارائه گزارش عملکرد سازمان دانش آموزی استان همدان توسط رئیس این سازمان، معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان مرکز از زحمات و تلاش های او قدردانی کرد و گفت: وظیفه ما در ستاد، سیاست‌گذاری است در حالی که نقش اجرایی و بیشتر زحمات بر دوش مدیران استانی قرار دارد.
دلبری با بیان این که دو کلید واژه سازمان دانش آموزی، دانش‌آموز و مربی است، تصریح کرد: تمام برنامه‌های سازمان دانش آموزی استان و اساسنامه آن حول محور دانش آموز می چرخد.
او افزود: طبق اساسنامه همه اتفاقات و برنامه‌های سازمان دانش آموزی باید در اوقات فراغت دانش آموز صورت گیرد.
دلبری در ادامه با اشاره به حضور 100 شاغل در سازمان دانش آموزی مرکز و فعالیت 32 سازمان دانش آموزی در سراسر کشور، تصریح کرد: تلاش و هدف تمام نیروها و همکاران سازمان دانش آموزی تقویت اجتماعی دانش آموزان است.
معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان مرکز تأکید کرد: فعالیت های سازمان دانش آموزی به منابع مالی نیاز دارد و بدون وجود آن انتظار اجرای امور از سوی سازمان شعاری بیش نیست و مقدور نخواهد بود.
دلبری با بیان اینکه سازمان دانش آموزی یک نهاد عمومی غیردولتی است که طبق اساسنامه باید نیمی از هزینه‌های خود را به واسطه درآمدزایی کسب کند، گفت: در سال گذشته 30 میلیارد تومان اعتبار برای سازمان دانش آموزی در نظر گرفته شد که دولت توانست فقط 30 درصد از این اعتبار یعنی چیزی حدود 5 میلیارد تومان را تأمین کند و امسال نیز تاکنون 16 درصد اعتبار به سازمان اختصاص داده شده است.
معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان‌های سازمان مرکز با بیان این‌که سازمان دانش آموزی دارای یک اساسنامه جامع و کامل است، گفت: طبق این اساسنامه سازمان باید به دنبال درآمد پایدار باشد یعنی درآمدی که هرساله بتوان به آن تکیه کرد.
او ادامه داد: این درآمدزایی باید به گونه ای باشد که شأن سازمان حفظ شود و در چارچوب تعلیم و تربیت و مطابق با سند تحول بنیادین صورت گیرد.
دلبری با تأکید بر این که اقتصاد هدف سازمان دانش آموزی نیست بلکه وسیله ای برای پیشبرد اهداف است، گفت: بالاترین مقام مسئول یعنی وزیر محترم آموزش و پرورش با توجه به توانمندی های سازمان دانش آموزی سه مأموریت مهم از قبیل نظارت بر لباس فرم دانش آموزی، پایگاه های تغذیه سالم و سرویس مدارس را بر عهده سازمان دانش آموزی قرار داده است که از طریق آن ها می تواند کسب درآمد نیز کند.