20 مهر، 1398

مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی در کارگروه آسیب‌شناسی و بازمهندسی برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی گفت تصمیمی که در سازمان دانش‌آموزی گرفته می‌شود مانند فرمول یک ماده شیمیایی روی کاغذ است که باید به محصول تبدیل شود.

شاکری: شروع هر کاری با اصطکاک و سختی همراه است

مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی در کارگروه آسیب‌شناسی و بازمهندسی برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی گفت تصمیمی که در سازمان دانش‌آموزی گرفته می‌شود مانند فرمول یک ماده شیمیایی روی کاغذ است که باید به محصول تبدیل شود.

ابوالقاسم شاکری با طرح این سوال که «چرا گاهی آنچه به‌عنوان یک برنامه تصویب می‌شود در اجرا با مشکل مواجه می‌شود؟»، تاکید کرد که مشکل یادشده ناشی از این استتصمیمات گرفته شده در ستاد سازمان مبتنی‌ بر نظریاتی است که نیروی بدنه و شاغل در مراکز استان، مناطق، شهرستان‌ها و مدارس در شکل‌گیری آن نقشی ندارند.

او گفت: ما نباید توقع داشته باشیم هر برنامه‌ای که تصویب می‌کنیم در همان گام اول صد درصد اجرایی شود زیرا شروع هر کاری با اصطکاک و سختی همراه است.

شاکری تصریح کرد: موفق‌ترین تشکل مرتبط با آموزش و پرورش، انجمن خیرین مدرسه‌ساز است و علت موفقیت آن این است که پس از طرح و تصویب اقدام به ستادی‌سازی و نهادینه‌سازی کرده است.

او افزود: همچنین نبرخی از برنامه‌هایی که سازمان اکنون عهده‌دار آن شده است قبلا متولی داشت از جمله ساماندهی پوشاک مدارس؛ بنابراین طبیعی است که در قبال واگذاری آن مقاومت وجود دارد.

مشاور رئیس سازمان دانش‌آموزی همچنین درباره جذب نیروی انسانی در سازمان دانش‌آموزی گفت: سازمان، فاقد نیروی انسانی سازمانی است. نیروهای سازمان یا قراردادی‌اند یا مامور. در صورتی‌که باید نیروهای شاعل در سازمان عموما از خود سازمان باشند.