20 مهر، 1398

اسماعیل بحری زاده، مشاور مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی وزیر  در نشست کارگروه آسیب شناسی و بازنگری فعالیت های سازمان دانش آموزی گفت: اصل تغییر در ساختار روندها ، فرآیندها و محتوای فعالیت های یک سازمان یکی از ضرورت های اساسی در هر سازمانی است و با توجه به انقلابی که در حوزه فناوری ، اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده، ضرورت آن دوچندان می شود .

تربیت دانش آموز صالح در تراز نظام معیار اسلامی

اسماعیل بحری زاده، مشاور مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی وزیر  در نشست کارگروه آسیب شناسی و بازنگری فعالیت های سازمان دانش آموزی گفت: اصل تغییر در ساختار روندها ، فرآیندها و محتوای فعالیت های یک سازمان یکی از ضرورت های اساسی در هر سازمانی است و با توجه به انقلابی که در حوزه فناوری ، اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده، ضرورت آن دوچندان می شود .

هدف از ایجاد تشکل های دانش آموزی در نظام تعلیم و تربیت ، تربیت تشکیلاتی دانش اموزان به عنوان آینده سازان نظام جمهوری اسلامی ایران و کمک به تحقق امر مهم تربیت دانش آموز صالح در تراز نظام معیار اسلامی است. لذا تشکل های امین و متدین باید توسعه یافته و مدیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز امکان، فرصت و میدان را برای فعالیت ان ها فراهم نمایند.

وی با اشاره به یکی از اصول حاکم بر فعالیت های سازمان دانش آموزی که به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده گفت: اصل ترویج الگوها، اسطوره های انقلابی، اسلامی و ملی بین دانش آموزان و اهتمام به حفظ اصول و ارزش های اسلامی، ملی و انقلاب اسلامی بویژه پاسداری از حریم ولایت ، قانون اساسی و ساماندهی فعالیت های مختلف دانش آموزی است.

مشاور مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی وزیر افزود: طبق اساسنامه دامنه فعالیت های سازمان دانش آموزی آحاد دانش آموزان و گروه های سنی زیر 18 سال است . همچنین یکی از اصول مهم سازمان ایجاد هویت ملی و اسلامی و تقویت روح جمعی و سازمان پذیری از طریق نشان ها و علائم است. بنابراین در بازنگری فعالیت ها شاید کارگروه به این نتیجه برسد که نمادها و علائم جدیدی طراحی و یا نمادها و نشانه های موجود را اصلاح و بهبود بخشد.

نکته مهم و اساسی دیگر این است که تمامی فعالیت ها و اقدامت سازمان باید در چهارچوب اهداف انقلاب اسلامی،در راستای نیل متربیان به مراتبی از حیات طیبه بوده طلایه دار تربیت دانش آموزانی انقلابی، پایبند به بیانیه گام دوم انقلاب و کنشگرانی فعال و هوشمند معطوف به تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.