20 مهر، 1398

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی، نشست مدیران سازمان دانش آموزی مناطق 19گانه شهر تهران و اداره استثنایی با حضور سیدهادی دلبری، معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان دانش آموزی و عباس باستانی، رییس سازمان دانش آموزی شهر تهران در محل سالن کنفرانس اداره کل شهر تهران برگزار شد.

دلبری: اولویت سازمان دانش آموزی پیگیری اهداف تربیتی دانش آ‌موزان است

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی، نشست مدیران سازمان دانش آموزی مناطق 19گانه شهر تهران و اداره استثنایی با حضور سیدهادی دلبری، معاون هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان دانش آموزی و عباس باستانی، رییس سازمان دانش آموزی شهر تهران در محل سالن کنفرانس اداره کل شهر تهران برگزار شد.

سیدهادی دلبری در ارتباط با پایگاه های تغذیه سالم گفت: این پایگاه از سال 92-93 به سازمان دانش آموزی و بحث تخصصی آن به وزارت بهداشت واگذار شد. ما جلسات یک‌ساله‌ای با وزارت بهداشت داشتیم و فهرست موارد غذایی ممنوعه را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنیم. پس وزارت بهداشت فقط نقش تخصصی دارد ولی باید با سازمان هماهنگ باشد، چون ما نظارت داریم و سازمان دانش آموزی 110هزار پایگاه دارد.

دلبری افزود: در سازمان دانش‌آموزی دو مولفه داریم: یکی دانش آموز و دیگری مربی است و اهداف تربیتی این دو محور مهم است.

وی افزود: با توجه به اینکه سازمان دانش‌آموزی نهاد عمومی غیردولتی است و از بودجه تخصیصی سال گذشته فقط 30درصد اعتبار دولتی تخصیص داده‌شده، تامین شد. پیش‌بینی ما این است که امسال دولت همین اندک را هم حذف کند. هدف سازمان دانش‌آموزی اقتصاد نیست بلکه اقتصاد وسیله‌ای برای پیگیری اهداف مهم تربیتی سازمان است.

دلبری با اشاره به اینکه سازمان برای بقا و ادامه فعالیت‌هایش نیازمند منابع اقتصادی است، افزود: کلید ورود سازمان دانش‌آموزی به مدارس همین بوفه و لباس فرم و سرویس مدارس است. این درحالی است که سازمان دانش‌آموزی، ریالی از لباس فرم دریافت نکرده است اما شایعه می‌کنند و فشارها زیاد است. با همه این هجمه‌ها می‌خواهیم موضوع نظارتی مسئولیت‌های سازمان پررنگ باشد.

وی افزود: سامانه کشوری و تلفن گویای 1499 برای دریافت هر نوع انتقادی درباره سرویس مدارس و بوفه است. همچنین سامانه پیامکی300001499 را‌ه‌اندازی شده است و البته در اپلیکیشن سرویس مدارس، موضوع بوفه و لباس فرم هم در کنار سرویس قرار می‌گیرد تا نظارت جامع و دقیق باشد.

دلبری با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان دانش آموزی شهر تهران گفت: فعالیت شهر تهران به عنوان پیشانی سازمان بسیار مهم است. سال گذشته 8هزار و 800 مجوز گرفتیم و بیشترین در شهر تهران بود. البته هنوز جای کار دارد و باید بیشتر تلاش کنیم. با توجه به اینکه لباس فرم بازه زمانی‌اش تمام شده است اگر مدیر مدرسه یا تولیدی‌ای تخلف کرده است باید پیگیر باشید و گزارش دهید. وی افزود: باید بحث نظارتی جدی‌تر فعال شود و ساماندهی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه تمامی دریافتی‌های سازمان به خزانه کشوری می‌رود و بعد به حساب سازمان می‌آید، گفت: ما مستقیما پولی دریافت نمی‌کنیم. ما سعی مان بر این است که با ساماندهی جلوی تخلفات را بگیریم. ما تاکید کردیم لباس فرم هرسال تغییر نکند ولی متاسفانه برخی مدیران کار خودشان را انجام دادند که ما باید جلوی متضرر شدن دانش‌آموز را بگیریم.

دلبری افزود: در خصوص سرویس مدرسه با توجه به تعامل خوب سازمان و انجمن اولیا و مربیان شهر تهران مشکل زیادی در شهرتهران نداشتیم و کار به خوبی پیشرفته است.