20 مهر، 1398

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، محمد روشنی قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی در نشست صبح امروز کارگروه آسیب شناسی و بازنگری فعالیت های سازمان دانش آموزی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین جلسه هم اندیشی بازنگری فعالیت های سازمان دانش آموزی خطاب به حضار گفت: سازمان دانش آموزی در مسیر 20 ساله خودش تغییرات چندانی نداشته و امروزه ما برای همگامی و هم سویی با شرایط اجتماعی فعلی نیازمند تغییرات اساسی در همه حوزه های فعالیتی سازمان هستیم.

روشنی : رسیدن به اهداف مستلزم تغییر است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، محمد روشنی قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی در نشست صبح امروز کارگروه آسیب شناسی و بازنگری فعالیت های سازمان دانش آموزی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اولین جلسه هم اندیشی بازنگری فعالیت های سازمان دانش آموزی خطاب به حضار گفت: سازمان دانش آموزی در مسیر 20 ساله خودش تغییرات چندانی نداشته و امروزه ما برای همگامی و هم سویی با شرایط اجتماعی فعلی نیازمند تغییرات اساسی در همه حوزه های فعالیتی سازمان هستیم.

روشنی شکل گیری درآمد پایدار را نیاز مبرمی برای سازمان دانش‌آموزی دانست و گفت تغییرات سازمان دانش‌آموزی باید به اقتصاد پایدار برسد که باعث رشد هرچه بیشتر سازمان و نیل به اهداف بلند مدت است.

وی افزود ما در سه حوزه با سه رکن اصلی مرتبط با آموزش و پرورش در ارتباط هستیم، در زمینه بوفه مدارس در ارتباط مستقیم با دانش آموزان هستیم در حوزه لباس فرم در ارتباط با مدیران مدارس و در زمینه سرویس مدارس با اولیاء و مربیان ارتباط داریم و  این موضوع باعث ایجاد ارتباطات بیشتر و بهتر نیز شده است.

قائم مقام سازمان دانش آموزی خطاب به مدیران استانی افزود: این شعار بنده است که باید تمام تلاشمان را بکنیم که سال آینده ۷۶۰ اردو در ۷۶۰ منطقه برگزار شود.

وی با تاکید دوباره بر لزوم بازنگری و ایجاد  بازنگری ادامه داد: سرعت و تغیرات نیازهای اجتماعی زیاد بوده است و ما برای رسیدن و هم سو شدن به آن باید تغییرات را به سرعت اعمال کنیم و در حوزه های گوناگون باید بدان پرداخت از جمله توجه به فضای مجاری، توجه به حوزه علم و فناوری و هر آنچه که نیاز امروز جامعه است.

وی در پایان ضمن یادآوری برگزاری مجمع مربیان و مدرسان  در آبان ماه، خاطر نشان کرد که باید این گردهمایی مدیران سازمان دانش‌آموزی را در استان‌ها برگزار کنید و در راستای اهداف سازمان کوشا باشیم و همانطور که پیش از این با تمام تشکل‌های دانش‌آموزی ارتباط نزدیکی داشتیم و داریم بعد از این نیز چنین باشد تا هر کدام از ما در مسیر خودمان و اهداف سازمانی خودمان دانش‌آموزان را جذب کنیم.