اردشیر دهقانی :

20 مهر، 1398

اجلاس دو روزه آسيب شناسى و بازمهندسى برنامه ها و فعاليت هاى سازمان دانش آموزى، صبح امروز با حضور محمد روشنى، قائم مقام سازمان دانش آموزى، مشاورين، معاونين و مديران ستادى و استانى در ساختمان مركزى سازمان دانش آموزى آغاز شد.

ماموریت و رسالت اصلى ما در سازمان دانش آموزى، تربیت اجتماعى دانش آموزان است

اجلاس دو روزه آسيب شناسى و بازمهندسى برنامه ها و فعاليت هاى سازمان دانش آموزى، صبح امروز با حضور محمد روشنى، قائم مقام سازمان دانش آموزى، مشاورين، معاونين و مديران ستادى و استانى در ساختمان مركزى سازمان دانش آموزى آغاز شد.

در اولين نشست اين جلسه كه با هدف آسيب شناسى و بازمهندسى فعاليت ها و بهبود و ارتقاء برنامه ها برگزار شد،اردشير دهقانى معاون فعاليت هاى دانش آموزى با اشاره به چهلمين سال انقلاب اسلامى گفت: در چهلمين سال انقلاب اسلامى در جهت يك حركت مثبت،بيانيه گام دوم انقلاب از سوى مقام معظم رهبرى ابلاغ شد. مفتخريم كه سازمان دانش آموزى به نيمه اين راه رسيد و بيستمين سال تاسيس سازمان مصادف شد با چهلمين سال انقلاب و لذا بعد از ٢٠ سال اساسى ترين سوالاتمان را از خودمان پرسيديم.

وى ادامه داد: در راستاى توجه به بيانيه گام دوم انقلاب تصميم به بازنگرى و آسيب شناسى فعاليت هاى سازمان گرفتيم و اين تغييرات بر پايه سه سوال :

آيا مسيرى كه طى ٢٠ سال در سازمان دانش آموزى طى كرده ايم درست بوده است؟

آيا اين مسير نيازى به اصلاح و بازنگرى دارد؟

اين اصلاح در چه حوزه اى است و با چه متدى بايد پيش برده شود؟

دهقانى افزود: نهال نوپاى سازمان دانش آموزى در ٢٠ سال گذشته بنابر مصلحت حاكميت و در پس مشكلات و خرابى هاى پس از جنگ شكل گرفت و امروز  به يك درخت تنومند شكل گرفته است.

وى ادامه داد: سازمان دانش آموزى در جهت اهداف آموزشى، پرورشى و تربيتى شكل گرفت كه خانواده و جامعه پاسخگوى نياز آن نبود.

دهقانى نيروى انسانى را مهمترين عامل ارتقاء سازمان دانست و افزود كه ما از اين نيروى انسانى در راستاى اهداف سازمان استفاده مى كنيم و امروز اين جلسات در سه محور پيش گرفته مى شود:

-آسيب شناسى فعاليت هاى سازمان دانش آموزى

-بازمهندسى برنامه ها و فعاليت هاى سازمان دانش آموزى

-بازنگرى حوزه نظام نامه نشان و درجات

معاون فعاليت هاى دانش آموزى، تغييرات را در چهار سطح محتوا، ساختار، نمادها و نشانه ها و فعاليت ها دانست و در اين مسير آموزش، آگاهى ، تغيير نگرش و در نتيجه تغيير رفتار موثر دانستو گفت:در سال ۱۳۹۳ سطوح و مراحل سنی ۳سطح بود اما از سال ۹۳ تغییر پایه دادیم و ابتدایی اول و دوم، متوسطه اول و دوم را تحت پوشش قرار دادیم و در ۴ سطح فعالیت می‌کنیم.

دهقانى افزود: اهداف تربيتى ٤ مرحله دارد تربيت عمومى، تربيت مرحله اى، تربيت كوتاه مدت و تربيت بلند مدت. كه ما در حقيقت به دنبال تغيير رفتار كوتاه مدت نيستيم و در حوزه تربيتى دنبال تغييرات پايدار هستيم و ماموريت و رسالت اصلى ما در سازمان دانش آموزى، تربيت اجتماعى دانش آموزان است. و مهمترین  قدم در این راه نهادینه سازی منش های دوازدهگانه سازمان در درون دانش آموزان است.