10 مهر، 1398

محمد صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان هاى استان تهران در آیین افتتاح جشن عاطفه ها گفت:

حفظ هویت انسانی، هویت اسلامی و هویت ایرانی، وظیفه دانش آموزان است

در مراسم جشن عاطفه ها محمد صيدلو مديركل آموزش و پرورش شهرستان هاى تهران گفت: خوشحال و خرسندم از حضور در كنار دانش آموزانى كه نظم را به ما نشان دادند و خوشحالم كه به عنوان يك معلم خدمتگذار دانش آموزانى چون شما هستيم.

وى افزود: اين مراسم در همه ٢١ شهرستان استان تهران در راستاى حمايت از دانش آموزان كم بضاعت در حال برگزار ى است .

صيدلو با اشاره به شان انسانى گفت بايد سه نكته را یادآور شوم كه ما در زندگى بايد مراقب بعضى نكات باشيم اول اينكه ما به عنوان انسانى كه در ايران اسلامى زندگى مى كنيم بايد هويت انسانى خودمان را حفظ كنيم و اين مساله درمورد حمايت از ناتوانان اهميت می يابد، امروزه درد بزرگى يقه هويت انسانى را گرفته، بزرگ ترين درد امروز بى تفاوتى و بى دردى است .

 وى ادامه داد: بايد بدانيم كه آيا به عنوان يك انسان چگونگى زندگى ديگران براى ما مهم است يا خير، جشن عاطفه ها جايگاهى براى سنجش همين مساله در وجود ماست كه دماسنج و آزمايشگاه انسانيت ماست .

صيدلو نكته دوم را هويت ايرانى دانست و گفت: چه حسى نسبت به كشور، پرچم و سرزمين خود داريم؟ آيا در حفاظت از آن كوشا هستيم؟

وى افزود: سومين هويت ، هويت دينى و اعتقادى ماست كه منشاء اصلى انسانيت ماست و بايد سعى در نگهدارى و استفاده از آن داشته باشيم.

ایشان در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای دانش آموزان گفت: اميدوارم با هويت ايرانى مان كه نشات گرفته از هويت اعتقادى و اسلامى ماست بتوانيم كارى كنيم كه هيچ دانش آموزى در سختى نباشد.