09 مهر، 1398

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش‌آموزی بر نگاه تربیتی به جشن عاطفه‌ها تاکید کرد و گفت که این جشن به تربیت اجتماعی و حس تعاون دانش‌آموزان شکل می‌دهد.

کاظمی: جشن عاطفه‌ها به تربیت اجتماعی و حس تعاون دانش‌آموزان شکل می‌دهد

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش‌آموزی بر نگاه تربیتی به جشن عاطفه‌ها تاکید کرد و گفت که این جشن به تربیت اجتماعی و حس تعاون دانش‌آموزان شکل می‌دهد.

علیرضا کاظمی در نشست ویدئوکنفرانس با مدیران سازمان دانش‌آموزی استان‌های کشور درباره برنامه‌های سازمان گفت: ما هر چه برنامه‌های سازمان را هرچه به سمت منطقه، استان و مدرسه ببریم موفق‌تر هستیم. اگر بتوانیم برنامه‌های اردویی را ابتدا در سطح استان برگزار کنیم و هر استان یک اردوی ملی یا در هر منطقه یک اردوی ملی برگزار کند، موفق هستیم.

رئیس سازمان دانش‌آموزی افزود: یکی از ملاک‌های ارزیابی و مطالبات من از روسای سازمان دانش‌آموزی در استان‌ها این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، ۷۵۰ اردوی را در قالب اردوی ملی به‌صورت منطقه‌ای برگزار کنند.

کاظمی گفت: مسئولان سازمان دانش‌آموزی تلاش کنند هر مدرسه یک خبرنگار داشته باشد و هر کلاس یک خبرنگار شعار بعدی برای دنبال کردن باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: کار ما تربیتی است و در نقش‌ها اتفاق می‌افتد. باید ایده‌های خلاقانه را تولید کنیم و بر مدار آنها حرکت کنیم.

او افزود: جشن عاطفه‌ها نقش محرومیت‌زدایی، فقرزدایی، تربیت دینی و اجتماعی دارد. باید به این جشن نگاه تربیتی داشته باشیم زیرا به تربیت اجتماعی و حس تعاون دانش‌آموزان شکل می‌دهد. ما باید در این جشن منش یاری و مهربانی را تجربه کنیم.

کاظمی در پایان تاکید کرد که استان‌ها باید ایده‌های خلاقانه خود را در جشن عاطفه‌ها ارائه و به سایر استان‌ها سرایت دهند.