29 شهریور، 1398

برپایی نمایشگاه عکس گروهی در حاشیه برگزاری دومین نشست نهمین دوره مجلس دانش آموزی.

نمایشگاه عکس با موضوع فعالیت های سازمان دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، در حاشیه برگزاری دومین نشست نهمین دوره مجلس دانش آموزی؛ نمایشگاه عکس گروهی با موضوع اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز و مجلس دانش آموزی نیز برپا شد. این نمایشگاه که شامل 90 قطعه عکس از مجموعه عکس های عکاسان حاضر در اردوی ملی و مجلس دانش آموزی است، همزمان با نخستین روز از برگزاری دومین نشست از نهمین دوره مجلس دانش آموزی در اردوگاه شهید باهنر تهران گشایش یافت. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه گروهی به این شرح است:

محمدرضا بختیاری، حسین پاریاس، فاطمه مریخ نژاد، مهدی ماهری و روح الله صادقی.

لازم به ذکر است که این نمایشگاه از تاریخ 27 لغایت 28 شهریور ماه و به همت روابط عمومی و اموربین الملل سازمان دانش آموزی برپا شد.