28 شهریور، 1398

صحبت هاى قائم مقام سازمان دانش آموزى در اختتامیه دومین نشست از نهمین دوره مجلس دانش آموزى

خودباورى اکسیر پیشرفت و موفقیت است

مراسم اختتامیه دومين نشست از نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی با حضور قائم مقام سازمان دانش‌آموزی، رئيس دبيرخانه و نمایندگان مجلس دانش‌آموزی ، معاونين و مديران سازمان در اردوگاه شهیدباهنر برگزار شد.

در اين مراسم محمد روشنى، قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی گفت: نطق‌های شما دانش‌آموزان را شنیدم. مطالبه‌گری و پرسشگرى بخشى از کار شما است و بخشى از وظيفه من، ايجاد همدلى و همكارى با شماست اگر من نتوانم با شما همدل و همراه شوم و اهداف سازمان را با شما همراه کنم به بیراهه می‌رویم. مجلس دانش‌آموزی تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان است. مجلس دانش‌آموزی اکسیر خودباوری است.

روشنى افزود: برای اولین بار در مجلس نهم،دانش‌آموزان در تالیف و تدوين کتب درسی نقش داشته‌اند.

قائم مقام سازمان دانش آموزى ادامه داد: وزیر آموزش و پرورش از ما خواسته است تمام نطق‌های نمایندگان را به ایشان بدهیم تا در جریان مطالبات دانش‌آموزان باشند و ما این نطق‌ها را تحویل ایشان می‌دهیم.

وى با تاكيد بر اهميت خودباورى گفت: خودباورى اكسير پيشرفت و موفقيت است خودباورى اين نيست كه خودمان را باور كنيم و ديگران را زير سوال ببريم

روشنى افزود: بايد تفكر سيستمى بر تفكر فردى ارجحيت داشته باشد تا موفقيت حاصل شود.

همچنين ايشان در پايان به دانش‌آموزان اطمينان دادند كه یکی از روزهای مراسم اختتامیه مجلس دانش‌آموزی در ساختمان اصلی مجلس شورای اسلامی و در حضور نمایندگان برگزار شود.